Thêm 10.839 doanh nghiệp thành lập mới

Theo Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong tháng 1/2018, tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động của cả nước là 15.426 doanh nghiệp, trong đó có 10.839 doanh nghiệp thành lập mới.

Số doanh nghiệp thành lập mới và số vốn bổ sung trong tháng 1/2018 đều tăng so với cùng kỳ năm 2017.
Số doanh nghiệp thành lập mới và số vốn bổ sung trong tháng 1/2018 đều tăng so với cùng kỳ năm 2017.

Tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong tháng là hơn 316 nghìn tỷ đồng.

Trong tháng này, số vốn đăng ký trong khu vực Đông Nam Bộ tiếp tục dẫn đầu trong cả nước với 35.926 tỷ đồng, chiếm 36,6%, đứng thứ hai là Đồng bằng Sông Hồng có 31.978 tỷ đồng, chiếm 32,5%. Trong khi, Trung du và miền núi phía Bắc chỉ chiếm 5,8% và Tây Nguyên chiếm 1,5%.

Lượng doanh nghiệp tập trung chủ yếu vào ngành nghề bán buôn, bán lẻ, sửa chữa, ô tô, xe máy có 3.805 doanh nghiệp, chiếm 35,1%. Xây dựng có 1.378 doanh nghiệp mới, chiếm 12,7%, nhưng lại là ngành có số vốn đăng ký mới nhiều nhất với hơn 20,6 nghìn tỷ đồng.

Theo X.B / NDĐT

Share