Kính gửi: Các hợp tác xã, các doanh nghiệp thành viên.

Thực hiện Văn bản số 802/UBND-TM1 ngày 13/02/2017 của UBND tỉnh về việc chuẩn bị nội dung tổ chức Hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc doanh nghiệp Quý I/2017.

Để có căn cứ tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Liên minh HTX tỉnh đề nghị các HTX, các doanh nghiệp thành viên có các kiến nghị, đề xuất:

+ Về cơ chế chính sách: Đầu tư hạ tầng trong ngoài vùng sản xuất, trong ngoài dự án sản xuất; Hỗ trợ ứng dụng chuyển giao KHCN, hỗ trợ lãi suất, hỗ trợ thành lập phát triển doanh nghiệp, HTX;

+ Về giải pháp tín dụng (vốn vay và hỗ trợ lãi suất);

+ Về xúc tiến thương mại, giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm;

+ Về xây dựng thương hiệu; quảng bá sản phẩm;

+ Về công tác đào tạo, tập huấn, đào tạo nghề;

+ Về các thủ tục hành chính: Thực hiện quy hoạch, lập dự án đầu tư, đánh giá tác động môi trường, trình tự hỗ trợ giải ngân vốn NSNN hỗ trợ;

+ Các nội dung về xây dựng hạ tầng phục vụ sản xuất kinh doanh nông nghiệp, nông thôn);

+ Các nội dung khác có liên quan.

gửi về Liên minh HTX tỉnh trước ngày 08/3/2017 theo địa chỉ: tầng 11, trụ sở Liên cơ quan số 4, đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh; Email : lmhtxdnnqd@quangninh.gov.vn

Giấy mời tham dự Hội nghị Liên minh HTX tỉnh sẽ gửi tới các đơn vị sau khi có kế hoạch, thời gian, địa điểm tổ chức cụ thể của UBND tỉnh.

Liên hệ: Đồng chí Bùi Thị Hồng Nhung, Ban Chính sách Phát triển HTX. Điện thoại: 0333.828.307; DĐ: 0947268199.

Liên minh HTX tỉnh rất mong nhận được sự quan tâm của các đơn vị./.

Share