209 HTX nông nghiệp tham gia đối thoại, tháo gỡ khó khăn trong SXKD

Chiều 29/3, tại TP Ha Long, Sở NN&PTNT tổ chức hội nghị, gặp gỡ đối thoại, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tham dự hội nghị có đại diện các sở, ngành, địa phương được giao phụ trách lĩnh vực kinh tế hợp tác và 209 giám đốc, chủ nhiệm các HTX nông nghiệp của tỉnh.

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị.

Theo báo cáo của Sở NN&PTNT, đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn tỉnh có 241 HTX thuộc lĩnh vực nông nghiệp, tổng hợp (209 HTX đang hoạt động, 32 HTX đã ngừng hoạt động). Hiện số HTX hoạt động theo Luật HTX năm 2012 là 195/209 HTX.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Giang, Giám đốc Sở NN&PNT nhấn mạnh: Kinh tế tập thể với nòng cốt là HTX có vai trò quan trọng trong phát triển KT-XH. Trong những năm qua, phát triển kinh tế tập thể đã góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, tạo động lực đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM. Để kinh tế HTX tiếp tục có những đổi mới, tỉnh đã kịp thời ban hành các chính sách hỗ trợ HTX trong phát triển sản xuất như phê duyệt 17 vùng sản xuất hàng hóa nông nghiệp tập trung cấp tỉnh và quy hoạch sản xuất của các địa phương….

Tuy nhiên, phần lớn các HTX nông nghiệp vẫn còn nhiều khó khăn, công tác tổ chức lại hoạt động chưa đạt yêu cầu. Vì vậy, hội nghị được tổ chức nhằm trao đổi và cùng tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của các HTX. Đồng thời, tuyên truyền các chính sách của Trung ương và tỉnh để các địa phương, HTX triển khai thụ hưởng những hỗ trợ của nhà nước hiệu quả và kịp thời.

Giám đốc HTX Thành Lợi (TX Quảng Yên) nêu những vướng mắc trong quá trình hoạt động.
Giám đốc HTX Thành Lợi (TX Quảng Yên) nêu những vướng mắc trong quá trình hoạt động.

Tại hội nghị, các HTX nông nghiệp của tỉnh đã được Sở NN&PTNT giới thiệu cụ thể về Quyết định số 2261/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành năm 2014 về việc phê duyệt chương trình hỗ trợ phát triển HTX giai đoạn 2015-2020; Thông tư số 15/2016-TT-BNTTPTNT hướng dẫn điều kiện và tiêu chí thụ hưởng hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đối với HTX nông nghiêp; Nghị quyết 45/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc ban hành chính sách khuyến khích phát triển sản xuất hàng hóa nông nghiệp tập trung trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2017-2020; Thông tư 340/2016/TT-BTC của Bộ Tài Chính về mức hỗ trợ và cơ chế tài chính, hỗ trợ bồi dưỡng nguồn nhân lực của HTX, thành lập mới HTX, tổ chức lại hoạt động của HTX.

Đồng chí Nguyễn Hữu Giang, Giám đốc Sở NN&PNT giải đáp các iến nghị
Đồng chí Nguyễn Hữu Giang, Giám đốc Sở NN&PNT trực tiếp giải đáp cụ thể các kiến nghị, vướng mắc của các HTX tại hội nghị.

Đồng thời, đại diện các HTX nông nghiệp cũng đã chỉ ra những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động. Trong đó, chủ yếu liên quan đến việc thực hiện các cơ chế, chính sách vay vốn tín dụng; hỗ trợ cơ sở hạ tầng; thiếu tư liệu sản xuất; không có đất để xây dựng trụ sở, không có kho chứa hàng; chính quyền địa phương không quan tâm đến việc chuyển đổi, phát triển mới các HTX, xây dựng thương hiệu, quảng bá sản phẩm…

Sau khi nghe ý kiến của các HTX, đại diện Sở NN&PTNT và các địa phương đã trực tiếp giải đáp cụ thể các kiến nghị, vướng mắc thuộc thẩm quyền giải quyền. Đối với những kiến nghị vượt quá thẩm quyền, Sở NN&PTNT sẽ tổng hợp, chịu trách nhiệm đầu mối để làm việc với các sở, ngành, địa phương có liên quan và sẽ trả lời bằng văn bản đến các HTX trong thời gian sớm nhất.

baoquangninh.com.vn

Share