27 tác phẩm đoạt giải Cuộc thi “Tìm hiểu các mô hình hợp tác xã kiểu mới”

Chiều 14/9, tại Hà Nội, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã tổ chức lễ sơ kết và trao giải đợt 2 cuộc thi “Tìm hiểu các mô hình Hợp tác xã kiểu mới” cho 27 tác phẩm xuất sắc.

 

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lại Xuân Môn và Chủ tịch Liên minh
Hợp tác xã Việt Nam Võ Kim Cự trao giải A cho tác giả đạt giải – Ảnh: PC

Theo ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã (HTX) Việt Nam, cuộc thi “Tìm hiểu các loại mô hình HTX kiểu mới” đã được triển khai đợt 1 và thu hút hơn 200 tác giả ở khắp vùng, miền trong các nước tham gia với hơn 200 tác phẩm dự thi.Tuy nhiên, kết quả chưa đạt mục tiêu yêu cầu đề ra, số lượng tác phẩm tham dự còn ít, chất lượng chưa cao. Trong đó, sự vào cuộc của các Bộ, ngành còn hạn chế cùng với chỉ đạo của một số tỉnh, thành còn chậm khiến kết quả mang lại chưa được như mong muốn; một số Liên minh HTX tỉnh, thành phố chưa thật sự tâm huyết tham gia dẫn đến số lượng tác phẩm còn hạn chế, cách tiếp cận vấn đề chưa thực sự sâu…Để tiếp tục tuyên truyền sâu rộng giá trị, bản chất của HTX; giới thiệu và nhân rộng các mô hình HTX, liên hiệp HTX điển hình, hoạt động hiệu quả, ngay sau khi kết thúc đợt 1 vào ngày 26/5/2016, Ban chỉ đạo cuộc thi đã tổ chức phát động và tổ chức nhiều Hội nghị bàn về các nội dung, giải pháp để triển khai tốt đợt 2 và các đợt tiếp theo.Theo đánh giá của Ban tổ chức cuộc thi cho thấy, so với đợt 1, đợt 2 có số lượng tăng hơn 81 tác phẩm và dự thi đúng thể lệ tăng lên 137 tác phẩm, trong đó, báo viết tăng 125 tác phẩm, báo hình tăng 15 tác phẩm.Đặc biệt, các tác phẩm dự thi lần này tương đối phong phú, đa dạng về hình thức và thể loại, chất lượng khá tốt, bám sát luật và các chủ trương, chính sách liên quan, cũng như thực tiễn của địa phương, cơ sở. Qua đó, đã phản ánh các nhân tố mới, những mô hình điểm, các mô hình HTX kiểu mới gắn với phát triển chuỗi giá trị sản phẩm, hàng hóa chủ lực, có quy mô lớn và sức lan tỏa…

 

Ban Tổ chức Cuộc thi trao giải B cho các tác giả đạt giải – Ảnh: PC

Hầu hết các tác phẩm tham gia dự thi có tính thời sự, tiêu biểu, phản ánh thực tiễn sinh động của các cơ sở kinh tế hợp tác, HTX, phân tích những bất cập, khó khăn trong thực tiễn của các cơ sở kinh tế hợp tác, HTX, từ đó đề xuất, kiến nghị giải pháp có giá trị, mang tính tổng kết thực tiễn; nhiều tác phẩm đã được các tác giả đầu tư, nghiên cứu một cách nghiêm túc, có giá trị tuyên truyền cao.Trên cơ sở căn cứ vào kết quả chấm thi của Ban Giám khảo cuộc thi, Ban Tổ chức lựa chọn chọn 27 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải đợt 2. Cụ thể, có 1 Giải A, 5 giải B, 7 giải C và 14 giải Khuyến khích. Theo đó, giải A trị giá 15 triệu đồng; giải B trị giá 10 triệu đồng; giải C trị giá 5 triệu đồng; giải khuyến khích  2 triệu đồng.Tại buổi lễ, Ban Tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu các mô hình HTX kiểu mới” đã phát động cuộc thi đợt 3. Đây là đợt cuối cùng được Liên minh HTX Việt Nam phát động và sẽ kết thúc vào ngày 31/12/2016./.

dangcongsan.vn

Share