06 tháng đầu năm: thành lập mới 41 HTX

Trong 6 tháng đầu năm 2019, toàn Tỉnh có 41 hợp tác xã được thành lập mới, trong đó có 25 HTX nông nghiệp, nâng tổng số HTX lên 509 HTX, HTX nông nghiệp chiếm 41,92% còn lại là các HTX phi nông nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực vận tải, xây dựng, môi trường, thương mại… 

Các địa phương có số lượng HTX thành lập mới gần đạt, vượt mức chỉ tiêu UBND Tỉnh giao: huyện Hài Hà (08 HTX); huyện Đầm Hà (05 HTX); thị xã Đông Triều (5 HTX); huyện Cô Tô (02 HTX). Các HTX đã trực tiếp tham gia vào hoạt động sản xuất như: Khuyến nông, thuỷ lợi, dịch vụ bảo vệ thực vật, cung ứng vật tư, giống cây trồng, vật nuôi đảm bảo chất lượng. Chủ động tăng cường cơ sở vật chất, kỹ thuật, đổi mới đầu tư trang, thiết bị phục vụ sản xuất để từng bước đưa cơ giới hóa vào sản xuất. Bên cạnh đó, nhiều HTX còn liên kết với doanh nghiệp, mở rộng ngành nghề, phát triển kinh doanh tổng hợp, kết hợp giữa dịch vụ với sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Thông qua các HTX không chỉ phát huy được vai trò tập hợp, vận động, thay đổi cách nghĩ, cách làm cho bà con nông dân mà còn đã góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung. Tạo thêm ngành nghề mới, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, tăng thu nhập cho các thành viên của HTX cũng như người lao động. Đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo trên địa bàn Tỉnh.

Ban CS PTHTX.

Share