Về việc hưởng ứng Cuộc thi viết “Sáng kiến, mô hình PBGDPL hiệu quả cho thanh thiếu niên”

Ngày 09/8/2018, Liên minh Hợp tác xã Tỉnh nhận được Văn bản số 1059/STP-PBGDPL ngày 03/8/2018 của Sở Tư pháp về việc hưởng ứng Cuộc thi viết “Sáng kiến, mô hình PBGDPL hiệu quả cho thanh thiếu niên” (sau đây gọi tắt là cuộc thi).

Cuộc thi do Bộ Tư pháp tổ chức với mục đích nhằm tìm kiếm, nhân rộng các sáng kiến, mô hình PBGDPL có hiệu quả cho thanh, thiếu niên; đổi mới, đa dạng hóa các hình thức PBGDPL.

Chủ đề, nội dung thi tập trung vào: những sáng kiến, mô hình đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL cho thanh, thiếu niên đang được triển khai thực hiện tại cơ quan, tổ chức, địa phương và có tác động, hiệu quả tích cực, cần tiếp tục nhân rộng; những sáng kiến, mô hình PBGDPL có hiệu quả cho thanh, thiếu niên mà cá nhân hoặc nhóm cá nhân đã được học tập, tham khảo kinh nghiệm hoặc qua nghiên cứu cho thấy phù hợp, hiệu quả, có thể vận dụng vào thực tiễn.

Cuộc thi được tổ chức rộng rãi trên phạm vi cả nước, dự kiến thời gian thi được tổ chức từ ngày 25/7/2018 đến ngày 30/10/2018. Đối tượng dự thi là cá nhân hoặc nhóm cá nhân là công dân Việt Nam ở trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài. Thể lệ và thông tin cuộc thi được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp tại địa chỉ: http://pbgdpl.moj.gov.vn và Báo Pháp luật Việt Nam. Cơ cấu giải thưởng gồm 01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba, các giải khuyến khích và các giải phụ.

Đề nghị toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cơ quan Liên minh Hợp tác xã Tỉnh; cán bộ, thành viên và người lao động trong các hợp tác xã, các doanh nghiệp thành viên Liên minh Hợp tác xã Tỉnh tích cực tham gia hưởng ứng cuộc thi.

Chi tiết liên hệ: Đồng chí Bùi Thị Hồng Nhung, Ban Chính sách Phát triển Hợp tác xã. Điện thoại: 0203.3828.307; DĐ: 0947.286.199.

LMHTX.

Share