8 chỉ tiêu nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP

Triển khai thực hiện chủ đề năm 2018 về “Tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm”, Ban chỉ đạo OCOP tỉnh đã đề ra 8 chỉ tiêu để nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP.

Theo đó, 100% lãnh đạo các tổ chức kinh tế tham gia OCOP được đào tạo, tập huấn về công tác quản lý chất lượng sản phẩm và các chuyên đề về ATTP đối với các đơn vị sản xuất thực phẩm, đồ uống, thảo dược.

Người dân mua bán tại Hội chợ OCOP Quảng Ninh lần thứ VI - năm 2018 (gian hàng TP huyện Tiên Yên) (2-2018). Ảnh Vạn Thảo
Người dân mua bán sản phẩm OCOP tại gian hàng huyện Tiên Yên trong Hội chợ OCOP Quảng Ninh lần thứ VI tổ chức tháng 2/2018. Ảnh: Vạn Thảo

14/14 huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch chi tiết hoặc lập phương án cụ thể bố trí các vùng sản xuất tập trung phục vụ cho phát triển sản xuất sản phẩm OCOP phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội và quy hoạch đất của địa phương.

100% đơn vị sản xuất áp dụng chương trình quản lý chất lượng tiên tiến theo quy định như: GMP, HACCP, VietGAP, GlobalGAP, nông nghiệp hữu cơ…

Mỗi đơn vị cấp huyện lựa chọn 1 đơn vị sản xuất kinh doanh thực phẩm để xây dựng quy trình quản lý chất lượng ATTP tiên tiến như: HACCP, GMP, SSOP… làm điểm để rút kinh nghiệm và nhân rộng.

100% đơn vị sản xuất tham gia OCOP ký cam kết sản xuất sản phẩm theo tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa quy định đối với từng nhóm ngành; cam kết sản xuất gắn với bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên.

100% sản phẩm OCOP phải thực hiện công bố tiêu chuẩn áp dụng, tự công bố, đăng ký bản công bố sản phẩm theo quy chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn Việt Nam và tiêu chuẩn quốc tế.

100% các sản phẩm OCOP của tỉnh được rà soát, tư vấn về ghi nhãn hàng, đăng ký sở hữu công nghiệp.

100% sản phẩm OCOP và các sản phẩm được chấp thuận tham gia chương trình OCOP được dán tem điện tử để truy suất nguồn gốc.

Mục tiêu của 8 tiêu chí này nhằm từng bước tiêu chuẩn hóa và nâng cao chất lượng các sản phẩm tham gia chương trình OCOP theo các quy chuẩn trong nước, khu vực và quốc tế. Đồng thời, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, đơn vị sản xuất và người tiêu dùng. Cũng như sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên và lao động; bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên; thúc đẩy tiến bộ khoa học và công nghệ.

Bên cạnh đó, tăng cường năng lực quản lý nhà nước đối với việc nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP, tạo điều kiện thuận lợi, thúc đẩy hợp tác kỹ thuật, kinh tế và xúc tiến thương mại đối với sản phẩm OCOP trên thị trường trong nước và quốc tế.

baoquangninh.com.vn

Share