8 tháng, xuất khẩu nông lâm thủy sản tăng 5,6%

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thuỷ sản tháng 8/2016 của cả nước ước đạt 2,76 tỷ USD, đưa tổng giá trị xuất khẩu 8 tháng qua đạt 20,6 tỷ USD, tăng 5,6% so với cùng kỳ năm 2015.

8 tháng, xuất khẩu nông lâm thủy sản tăng 5,6%

Trong đó, giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính ước đạt 9,9 tỷ USD, tăng 5,7% so với cùng kỳ năm 2015; giá trị xuất khẩu thuỷ sản ước đạt 4,3 tỷ USD, tăng 4,1% so với cùng kỳ; riêng giá trị xuất khẩu các mặt hàng lâm sản chính ước đạt 4,54 tỷ USD, giảm 0,5% so với cùng kỳ năm 2015.

Các ngành hàng như cà phê, thủy sản, hạt điều, hạt tiêu… đều có sự gia tăng cả về sản lượng và giá trị. Trái ngược với xu hướng đó một số ngành hàng chủ lực như gạo, gỗ và các sản phẩm gỗ, sắn và các sản phẩm sắn lại có sự sụt giảm đáng kể cả sản lượng và giá trị.

Tăng mạnh nhất là ngành hàng cà phê, đạt mức 39,9% về khối lượng và 20,7% về giá trị so với cùng kỳ năm 2015. Cụ thể, xuất khẩu cà phê trong tháng 8 ước đạt 151.000 tấn với giá trị đạt 280 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu cà phê 8 tháng qua đạt 1,27 triệu tấn và 2,25 tỷ USD.

Tiếp theo là ngành hàng hạt tiêu với mức tăng 30,3% về khối lượng và 12,6% về giá trị so với cùng kỳ năm 2015. Khối lượng tiêu xuất khẩu tháng 8 ước đạt 13.000 tấn, với giá trị đạt 112 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu tiêu 8 tháng qua đạt 135.000 tấn và đạt kim ngạch 1,1 tỷ USD.

Lĩnh vực thủy sản cũng đã hồi phục và có sự tăng trưởng nhẹ, tăng 4,1% so với cùng kỳ năm 2015; với giá trị xuất khẩu thủy sản tháng 8 ước đạt 594 triệu USD, đưa giá trị xuất khẩu thủy sản 8 tháng qua đạt 4,3 tỷ USD.

Trong khi đó, so với cùng kỳ năm 2015, ngành hàng gạo giảm 16,6% về khối lượng và giảm 13,1% về giá trị. Với khối lượng gạo xuất khẩu tháng 8 ước đạt 432.000 tấn với giá trị đạt 191 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu gạo 8 tháng qua ước đạt 3,37 triệu tấn và 1,51 tỷ USD.

Một số ngành hàng tuy có sự gia tăng về sản lượng xuất khẩu nhưng lại giảm về giá trị như sản lượng cao su tăng 10,4% nhưng lại giảm 4,6% về giá trị; ngành hàng chè tăng 6,6% sản lượng nhưng giá trị cũng giảm 0,3% so với cùng kỳ năm 2015.

doanhnhansaigon.vn

Share