Thực hiện Kế hoạch số 208/KH-LM ngày 12/6/2018 của Liên minh Hợp tác xã Tỉnh về việc triển khai công tác bồi dưỡng, tập huấn cán bộ hợp tác xã năm 2018 trên địa bàn Tỉnh, Liên minh HTX tỉnh Quảng Ninh tổ chức lớp bồi dưỡng, tập huấn cán bộ các HTX trên địa bàn thị xã Đông Triều và thị xã Quảng Yên.

– Nội dung, tập huấn, bồi dưỡng: Quản lý tiêu chuẩn và chất lượng sản phẩm gắn với các chương trình kinh tế – xã hội của tỉnh Quảng Ninh.

– Thành phần: Thành viên Hội đồng quản trị; Giám đốc; Phó giám đốc; Thành viên Ban Kiểm soát hoặc Kiểm soát viên; Kế toán trưởng, Kế toán viên; Cán bộ quản lý khác của HTX.

– Thời gian:

 Lớp 1: 05 ngày, bắt đầu từ ngày 11/9/2018. Địa điểm: Hội trường HTX SX KD DVNN Độc Lập. Địa chỉ: Khu 1, phường Đông Triều, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

Liên hệ: Đ/c Bùi Thị Hồng Nhung – Chuyên viên Ban Chính sách Phát triển HTX. ĐT: 0947286199.

Lớp 2: 05 ngày, bắt đầu từ ngày 12/9/2018. Địa điểm: Hội trường HTX SX KD DVNN Hoàng Quế. Địa chỉ: thôn Cổ Lễ, xã Hoàng Quế, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

Liên hệ: Đ/c Hoàng Thế Chiến – Phó Trưởng Ban Chính sách Phát triển HTX. ĐT: 0976286008.

Lớp 3: 05 ngày, bắt đầu từ ngày 14/9/2018. Địa điểm: Hội trường HTX nông ngư nghiệp Hải Yến. Địa chỉ: khu phố 2, phường Yên Hải, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Liên hệ: Đ/c Lê Trung Thành – Trưởng Ban Chính sách Phát triển HTX. ĐT: 0983320482.

(Trong đó: học lý thuyết 03 ngày và đi khảo sát thực tế 02 ngày).

Trân trọng kính mời các đồng chí tới dự./.

LMHTX.

Share