Giấy mời tham dự các lớp Bồi dưỡng, tập huấn cán bộ HTX trên địa bàn thành phố Uông Bí và huyện Hoành Bồ

Thực hiện Kế hoạch số 208/KH-LM ngày 12/6/2018 của Liên minh Hợp tác xã Tỉnh về việc triển khai công tác bồi dưỡng, tập huấn cán bộ hợp tác xã năm 2018 trên địa bàn Tỉnh, Liên minh HTX Tỉnh tổ chức lớp bồi dưỡng, tập huấn cán bộ các HTX trên địa bàn thành phố Uông Bí và huyện Hoành Bồ.

  1. Nội dung:

Quản lý tiêu chuẩn và chất lượng sản phẩm gắn với các chương trình kinh tế – xã hội của tỉnh Quảng Ninh.

  1. Thành phần:

Thành viên Hội đồng quản trị; Giám đốc; Phó giám đốc; Thành viên Ban Kiểm soát hoặc Kiểm soát viên; Kế toán trưởng, Kế toán viên; Cán bộ quản lý khác của HTX trên địa bàn thành phố Uông Bí và huyện Hoành Bồ.

  1. Thời gian:

+ Thời gian: 05 ngày, bắt đầu từ ngày 12/10/2018 (tại thành phố Uông Bí); bắt đầu từ ngày 15/10/2018 (tại huyện Hoành Bồ).

(Trong đó: học lý thuyết 03 ngày và đi khảo sát thực tế 02 ngày).

+ Khai giảng: 8’00 giờ, ngày 12 tháng 10 năm 2018 (thứ sáu): thành phố Uông Bí; 8’00 giờ, ngày 15 tháng 10 năm 2018 (thứ hai): huyện Hoành Bồ.

  1. Địa điểm:
  • Thành phố Uông Bí:Hội trường Công ty TNHH TM và KDTH Uông Bí (Nhà hàng Thương mại Uông Bí).Địa chỉ: số 498, đường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.Liên hệ: Đ/c Lê Trung Thành Trưởng Ban Chính sách Phát triển HTX. ĐT: 0983320482.
  • Huyện Hoành Bồ:

Hội trường Công ty Cổ phần thương mại Thắng Lợi.

Địa chỉ: khu 5, thị trấn Trời, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh.

Liên hệ: Đ/c Bùi Thị Hồng Nhung – Chuyên viên Ban Chính sách Phát triển HTX. ĐT: 0947286199.

Trân trọng kính mời các đồng chí đến dự./.

Share