92,3% doanh nghiệp khó khăn phải giải thể có quy mô dưới 10 tỷ đồng

Tổng cục Thống kê công bố, 5 tháng đầu năm, cả nước có 50.534 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tổng vốn 485.600 tỷ đồng, tăng 12,9% về số doanh nghiệp và tăng 39% về vốn so với cùng kỳ năm 2016. Tính thêm 710.800 tỷ đồng từ đăng ký tăng vốn thì tổng nguồn vốn bổ sung vào nền kinh tế lên 1,196 triệu tỷ đồng.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)
Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Bên cạnh đó, cả nước có 13.458 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 3,5% so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng số doanh nghiệp hoạt động trong nền kinh tế gần 64.000 doanh nghiệp.

Tuy nhiên, các doanh nghiệp nhỏ vẫn là đối tượng dễ bị tổn thương nhất trong nền kinh tế. Từ đầu năm tới nay, cả nước có 4.685 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, trong đó 4.325 là doanh nghiệp doanh nghiệp có quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng và chiếm 92,3%.

Ngoài ra, số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động từ đầu năm là 32.148 doanh nghiệp, tăng 12,5% so với cùng kỳ năm trước./.

Các ngành, lĩnh vực có tỷ trọng doanh nghiệp thành lập mới tăng (đơn vị: %)

Theo Vietnam+

Share