Bắc Ninh: Dành 20 tỷ đồng làm vốn hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp ​

Tỉnh Bắc Ninh mới đây đã ban hành Quyết định số 535/QĐ-UBND phê duyệt Đề án hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, giai đoạn 2018-2025.

Mô hình nuôi vịt trời ở huyện Thuận Thành bước đầu đã đem lại hiệu quả kinh tế trong chương trình thanh niên khởi nghiêp.

Đây là một trong những chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội 19  Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh, nhằm khơi dậy và hun đúc tinh thần khởi nghiệp, tinh thần doanh nhân sáng tạo, năng động trong sản xuất, lao động và tinh thần sẵn sàng dám nghĩ, dám làm, tạo động lực mạnh mẽ để thanh niên khởi nghiệp, chung tay xây dựng Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc trung ương vào năm 2022. Thông qua khởi nghiệp, tập hợp thanh niên tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng tổ chức Đoàn TNCS vững mạnh thực sự là lực lượng đáng tin cậy của Đảng.

Mục tiêu cụ thể là phấn đấu hỗ trợ ít nhất 30 mô hình khởi nghiệp sáng tạo do thanh niên làm chủ, hỗ trợ 800 thanh niên khởi nghiệp và khởi sự kinh doanh. Đến năm 2021, mỗi tổ chức Đoàn cấp huyện hình thành ít nhất 05 mô hình hỗ trợ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh trong thanh niên tại địa phương.

Theo Đề án, tỉnh dành 20 tỷ đồng hỗ trợ vay vốn khởi nghiệp với lãi suất ưu đãi (cấp ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh) chia làm 2 giai đoạn: Từ năm 2018 – 2021: 10 tỷ đồng; Từ năm 2022 – 2025: 10 tỷ đồng.

Đối tượng hỗ trợ gồm thanh niên đang sinh sống, học tập, lao động trong tỉnh có nhu cầu khởi nghiệp, có ý tưởng sáng tạo về khởi nghiệp, ưu tiên thanh niên thuộc hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, thanh niên khuyết tật, thanh niên thuộc khu vực thu hồi đất phục vụ phát triển kinh tế – xã hội. Thanh niên địa phương khác có nhu cầu khởi nghiệp lâu dài và gắn bó tại tỉnh Bắc Ninh (Cam kết đóng góp cho tỉnh từ ít nhất 10 năm trở lên); Các tổ chức do thanh niên thành lập và làm chủ (hợp tác xã, tổ sản xuất, câu lạc bộ, doanh nghiệp…) có nhu cầu tư vấn hỗ trợ, vay vốn… để thực hiện ý tưởng lập nghiệp.

Ngoài ra, tỉnh dành kinh phí mỗi năm 500 triệu đồng, hỗ trợ Đoàn TNCS các cấp tổ chức tập huấn, trang bị kiến thức về các cơ hội đầu tư trong khởi nghiệp cho nhà đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư trẻ năng động. Đồng thời, hỗ trợ đào tạo khởi nghiệp, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, liên kết chuỗi giá trị cho thanh niên nông thôn; hỗ trợ lựa chọn ngành nghề, lĩnh vực khởi nghiệp, lập nghiệp cho thanh niên đô thị; hỗ trợ các ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp, tìm kiếm nhà đầu tư cho sinh viên; hỗ trợ ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất kinh doanh và quản trị doanh nghiệp cho các Doanh nhân trẻ…

UBND tỉnh giao Tỉnh đoàn phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến vấn đề hỗ trợ khởi nghiệp, qua đó góp phần nâng cao nhận thức khởi nghiệp cho thanh niên. Định kỳ hàng năm, tổ chức cuộc thi “Ý tưởng thanh niên Bắc Ninh khởi nghiệp”; “Diễn đàn thanh niên khởi nghiệp” hoặc Hội thảo “Giải pháp hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp”; xây dựng phóng sự “Tuổi trẻ Bắc Ninh khởi nghiệp”…dựng chuyên mục trên Bản tin Thanh niên về các dự án khởi nghiệp cần gọi vốn, các quỹ đầu tư mới và các hướng ưu tiên đầu tư, các mô hình đầu tư khởi nghiệp thành công…

Hàng năm, tổ chức tuyên dương các cá nhân, doanh nghiệp thanh niên khởi nghiệp thành công, ưu tiên vinh danh những doanh nghiệp khởi nghiệp có nhiều đóng góp cho cộng đồng, hướng về cộng đồng, chất lượng sản phẩm an toàn, chung tay bảo vệ môi trường, phát triển bền vững./.

chinhphu.vn    

Share