Bổ nhiệm 2 phó chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Quảng Ninh

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Long vừa ký Quyết định số 3088/QĐ-UBND về việc điều động ông Bùi Đình Ngoãn, Phó Trưởng Ban thi đua – Khen thưởng tỉnh (Sở Nội vụ) giữ chức vụ Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Quảng Ninh khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021.

Hai đồng chí Phan Thế Bảo và Bùi Đình Ngoãn nhận nhận nhiệm vụ  mới
Lãnh đạo Sở Nội vụ chúc mừng hai ông Phan Thế Bảo (ngoài cùng bên phải) và Bùi Đình Ngoãn (ngoài cùng bên trái) đảm nhận nhiệm vụ mới.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã ký Quyết định số 3068/QĐ-UBND về việc công nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Quảng Ninh khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Phan Thế Bảo, Trưởng Ban Tổ chức phong trào HTX (Liên minh HTX tỉnh).

Như vậy, Liên minh HTX tỉnh có 3 phó chủ tịch gồm các ông: Nguyễn Duy Phương, Bùi Đình Ngoãn và Phan Thế Bảo.

baoquangninh.com.vn

Share