Bộ tài liệu giới thiệu một số công nghệ trong sản xuất nông nghiệp của Học Viện Nông nghiệp Việt Nam

Liên minh HTX Tỉnh gửi tới các HTX trên địa bàn toàn Tỉnh bộ tài liệu giới thiệu một số công nghệ trong sản xuất nông nghiệp của Học Viện Nông nghiệp Việt Nam trong những năm gần đây. Tài liệu bao gồm:

  1. 32 công nghệ mới thuộc lĩnh vực: Nông học; Cơ khí nông nghiệp; Chăn nuôi – thú y – thủy sản; Công nghệ thực phẩm và các lĩnh vực khác.
  2. Danh mục các giống cây trồng và tiến bộ khoa học kỹ thuật được công nhận quốc gia.

Liên minh HTX Tỉnh kính gửi tài liệu trên đến các HTX trên địa bàn Tỉnh nghiên cứu, xem xét các công nghệ phù hợp, ứng dụng vào sản xuất tại đơn vị mình (tài liệu gửi kèm).

Thông tin chi tiết đề nghị liên hệ:

+ Phòng Quản lý Khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ninh. Điện thoại: 0203.3835.923.

+ Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Tiến sĩ Trần Hiệp. ĐT: 0915.094.819; email: tranhiep@vnua.edu.vn).

Liên minh HTX Tỉnh đề nghi các HTX trên địa bàn Tỉnh quan tâm./.

 

Share