Bồi dưỡng kỹ năng quản trị cho 40 giám đốc doanh nghiệp, HTX

Trong 2 ngày (22 và 23/4), tại TP Hạ Long, Liên minh HTX tỉnh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực quản trị cho 40 học viên là giám đốc doanh nghiệp, HTX trên địa bàn tỉnh.

Tại lớp bồi dưỡng, học việc được truyền đạt các nội dung về nâng cao công tác quản trị trong doanh nghiệp, HTX, như: Phong cách lãnh đạo hiện đại của giám đốc  doanh nghiệp, HTX; các kỹ năng cần có của giám đốc doanh nghiệp, HTX; kỹ năng giao tiếp và tiếp nhận thông tin phản hồi; kỹ năng nghe, kỹ năng đàm phán… Thông qua lớp bồi dưỡng, các giám đốc doanh nghiệp, HTX sẽ có thêm kiến thức và kỹ năng chuyên môn nhằm phục vụ hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh tại đơn vị.

Dương Trường-Báo Quảng Ninh

Share