Cần nâng cao vai trò Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể

Từ năm 2013, tỉnh đã ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo (BCĐ) phát triển kinh tế tập thể (KTTT) tỉnh. Theo đó, BCĐ phát triển KTTT tỉnh có nhiệm vụ chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các sở, ngành, địa phương tham gia củng cố, đổi mới và nâng cao hiệu quả KTTT tỉnh.

HTX Nông nghiệp Hương Việt (phường Bắc Sơn, TP Uông Bí) là đơn vị làm ăn có hiệu quả trong thời gian qua. Trong ảnh: Ông Trịnh Văn Vị, Giám đốc HTX Nông nghiệp Hương Việt theo dõi sự sinh trưởng của cây cà chua.
HTX Nông nghiệp Hương Việt (phường Bắc Sơn, TP Uông Bí) là đơn vị làm ăn có hiệu quả trong thời gian qua. Trong ảnh: Ông Trịnh Văn Vị, Giám đốc HTX Nông nghiệp Hương Việt theo dõi sự sinh trưởng của cây cà chua.

Theo đánh giá của Liên minh HTX tỉnh, sau 3 năm hoạt động, đến nay mới có 7/14  huyện, thị xã, thành phố thành lập BCĐ, gồm: Uông Bí, Hạ Long, Quảng Yên,  Đông Triều,  Hải Hà, Đầm Hà, Hoành Bồ. Sau khi thành lập BCĐ, tại các địa phương thống nhất các nội dung chương trình hành động trong triển khai các mô hình KTTT đem lại hiệu quả rõ rệt. Đơn cử tại TP Uông Bí, sau khi BCĐ phát triển KTTT được thành lập, việc triển khai các chính sách hỗ trợ phát triển HTX đã đạt được kết quả quan trọng. Tính đến thời điểm 31-7-2016,  toàn thành phố có 13 HTX, trong đó có 6 HTX nông nghiệp, 7 HTX phi nông nghiệp hoàn thành việc chuyển đổi theo Luật HTX năm 2012. Không những vậy, các HTX làm ăn có lãi với tổng lợi nhuận bình quân của một HTX là 42 triệu đồng/năm; tăng 12 triệu đồng so với thời điểm năm 2013; thu nhập bình quân của một lao động HTX là 3,5 triệu đồng/tháng; tăng 1 triệu đồng so với thời điểm năm 2013. Ông Nguyễn Văn Cường, Phó BCĐ phát triển KTTT TP Uông Bí, cho biết: BCĐ phát triển KTTT thành phố đã thống nhất xuyên suốt đến các phường, xã và bám sát vào các nội dung kế hoạch triển khai mô hình kinh tế hợp tác. Nhất là ở những địa phương có mô hình HTX, thành viên của BCĐ trực tiếp theo dõi nắm bắt tâm tư cũng như hỗ trợ hiệu quả về vốn, con giống, đào tạo nhân lực khích lệ phát triển.

Tại huyện Hải Hà, khi có BCĐ phát triển KTTT huyện, đã triển khai thành công Luật HTX năm 2012 theo đúng quy định đề ra. BCĐ tích cực hỗ trợ các tổ hợp tác tham gia các chương trình phát triển kinh tế địa phương, nhất là chương trình mỗi xã, phường một sản phẩm… Tại các địa phương thành lập BCĐ, đã thể hiện được vai trò của mình trong việc triển khai cơ chế chính sách của Nhà nước nhằm đẩy mạnh phát triển KTTT.

Tuy nhiên, do chỉ có 50% số địa phương trên địa bàn tỉnh thành lập BCĐ phát triển KTTT nên đã gây ảnh hưởng không nhỏ về cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển KTTT của Trung ương và tỉnh đến các địa phương, nhất là ở vùng sâu, vùng xa.

Lý giải về nguyên nhân này, ông Nguyễn Văn Nghi, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh, Phó BCĐ phát triển KTTT tỉnh, cho biết: Hiện tại, trách nhiệm của BCĐ phát triển KTTT tỉnh cũng như từng thành viên chưa phát huy được tinh thần trách nhiệm của mình. Cùng với đó,  các cấp uỷ, chính quyền địa phương cho rằng, KTTT đóng góp ít vào ngân sách nên chưa được coi trọng. Ngoài ra, còn nhiều HTX yếu kém từ nguồn lực, con người tới tài chính đến cơ sở vật chất nên vực dậy số này vô cùng khó khăn. Mặc dù thời gian qua tỉnh Quảng Ninh đã ban hành nhiều chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn, như: Chương trình Xây dựng nông thôn mới; Chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm” (OCOP); phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá, nâng cao chất lượng sản phẩm và giá trị cạnh tranh trên thị trường…, nhưng KTTT tỉnh vẫn chưa tương xứng với tiềm năng lợi thế sẵn có.

Để khắc phục hạn chế trên, BCĐ phát triển KTTT tỉnh cần phát huy hơn nữa vai trò của mình trong việc tham mưu cho Tỉnh uỷ, UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương còn lại thành lập BCĐ phát triển KTTT. Đồng thời, kiện toàn bộ máy hoạt động của BCĐ phát triển KTTT từ cấp huyện đến xã, phường. Đối với các sở, ngành trong BCĐ cấp tỉnh cần tham mưu hỗ trợ cho địa phương về cơ chế chính sách, nguồn lực tài chính để thực hiện các mô hình kinh tế hiệu quả. Còn những địa phương có BCĐ kiện toàn bộ máy hoạt động đi vào chiều sâu, thường xuyên theo dõi bám sát chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các đơn vị.

Hiện tại, trách nhiệm của BCĐ phát triển KTTT tỉnh cũng như từng thành viên chưa phát huy được tinh thần trách nhiệm của mình. Cùng với đó, các cấp uỷ, chính quyền địa phương cho rằng, KTTT đóng góp ít vào ngân sách nên chưa được coi trọng. Ngoài ra, còn nhiều HTX yếu kém từ nguồn lực, con người tới tài chính đến cơ sở vật chất nên vực dậy số này vô cùng khó khăn.

baoquangninh.com.vn

Share