Cần tăng cường bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý HTX

Theo số liệu của Liên minh HTX tỉnh, Quảng Ninh có tổng số 472 HTX, trong đó HTX hoạt động lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp chiếm 55% (260 HTX); còn lại các HTX dịch vụ vận tải, thương mại, thủ công nghiệp, vệ sinh môi trường… Đến nay, tổng số cán bộ quản lý HTX là 2.537 người, trong đó 453 người có trình độ cao đẳng, đại học; 1.637 người trình độ trung cấp.

Hội nghị tập huấn bồi dưỡng cho cán bộ quản lý HTX tại địa bàn TX Quảng Yên vào tháng 9/2018.
Hội nghị tập huấn bồi dưỡng cho cán bộ quản lý HTX tại TX Quảng Yên.

Những năm qua, tỉnh đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, nòng cốt là HTX. Trong đó có cơ chế hỗ trợ thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt khuyến khích thu hút cán bộ trẻ, được đào tạo bài bản về chuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến ngành, nghề, lĩnh vực hoạt động của HTX. Hằng năm tỉnh cũng dành hàng tỷ đồng hỗ trợ bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ quản lý HTX về chuyên đề định hướng trong quản lý tài chính, điều hành hoạt động HTX gắn với xu thế phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Liên minh HTX tỉnh và Sở NN&PTNT được UBND tỉnh giao chủ trì phối hợp cùng địa phương tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ quản lý HTX. Theo đó, trung bình mỗi năm tổ chức khoảng 20 lớp bồi dưỡng cho 600 cán bộ quản lý HTX. Để tổ chức hiệu quả các lớp bồi dưỡng, Liên minh HTX tỉnh đã gửi công văn đến các HTX kèm nội dung tập huấn để HTX chủ động đăng ký, đồng thời xác định lượng người tham gia để tổ chức mở lớp.

Nhằm tạo thuận lợi cũng như giảm chi phí phát sinh cho người học, các lớp tập huấn được tổ chức ngay tại địa phương, nội dung phù hợp gắn với thực tế HTX, như: Luật HTX năm 2012, cách lập hồ sơ, phương án sản xuất kinh doanh, quản trị tài chính, xây dựng thương hiệu sản phẩm… thời gian trung bình từ 3-5 ngày với số lượng từ 25-30 người/lớp. Cùng với nghiên cứu lý thuyết, học viên được tham quan thực tế tại các mô hình HTX hiệu quả trong và ngoài tỉnh, giúp nắm bắt tốt kiến thức để áp dụng thực tế tại HTX mình.

Tuy nhiên, hiện nay nhiều cán bộ chưa áp dụng hiệu quả chuyên môn, nghiệp vụ vào thực tiễn ở HTX. Theo ông Lê Trung Thành, Trưởng Ban Chính sách phát triển HTX (Liên minh HTX tỉnh), nhiều cán bộ mặc dù đã qua các lớp tập huấn, nhưng chưa áp dụng hiệu quả vào hoạt động của HTX mình. Nguyên nhân do hầu hết cán bộ các HTX hiện nay làm kiêm nhiệm, trình độ chuyên môn hạn chế, trong khi đó phần đông cán bộ chủ chốt ở tuổi đã cao, chiếm khoảng 70% là trên 50 tuổi.

Giảng viên truyền đạt một số nội dung về quản lý hoạt động của HTX tại lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý HTX.
Giảng viên truyền đạt cho cán bộ quản lý HTX nội dung về quản trị tài chính ở lớp tập huấn nghiệp vụ quản lý HTX tại TX Quảng Yên.

Cùng với đó, ở nhiều HTX, thành viên kiêm nhiệm vị trí kế toán nhưng trình độ không đúng với chuyên môn, thậm chí có người chưa tốt nghiệp trung học phổ thông; nhiều người giữ vai trò điều hành sản xuất do được các thành viên bầu ra nhưng chưa qua đào tạo, nên chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới của HTX.

Ông Nguyễn Văn Minh, Giám đốc HTX Dịch vụ nông nghiệp Liên Vị 1 (TX Quảng Yên), cho biết: Dù đã 71 tuổi nhưng tôi cũng tham gia một số lớp tập huấn nghiệp vụ quản lý HTX do Liên minh HTX tỉnh tổ chức. Tuy nhiên, tôi vẫn khó nắm bắt được một số kiến thức quản lý liên quan đến quản trị, xây dựng phương án sản xuất để vay vốn ngân hàng; xây dựng thương hiệu. Mỗi khi có hoạt động vay vốn hoặc liên quan đến cơ chế, chính sách, tôi phải nhờ đơn vị khác tư vấn hoặc thuê làm hộ chứ cán bộ HTX chưa chủ động làm được…

Để phát triển kinh tế HTX, đội ngũ cán bộ quản lý phải mạnh, vì vậy cần thực hiện tốt việc đánh giá nguồn nhân lực hiện có để xác định mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng trình độ, năng lực cho cán bộ HTX theo lộ trình dài hơi trong nhiều năm. Đặc biệt, cần rà soát, nắm chắc trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ HTX để hoàn thiện công tác xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, gắn chiến lược phát triển kinh tế – xã hội với phát triển nguồn nhân lực của tỉnh.

Theo ông Bùi Đình Ngoãn, Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh, thời gian tới, Liên minh HTX sẽ phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh triển khai kế hoạch bồi dưỡng cán bộ quản lý HTX, ưu tiên cán bộ trẻ có năng lực chuyên môn. Đồng thời, trong mỗi lớp tập huấn sẽ khảo sát lấy ý kiến và đề xuất của người học để xây dựng khung chương trình phù hợp với nhu cầu của HTX. Liên minh HTX tỉnh cũng đổi mới cách thức tập huấn sát với thực tiễn và nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, nhằm đáp ứng nhu cầu bồi dưỡng cán bộ quản lý HTX hiệu quả.

baoquangninh.com.vn

Share