Cần xử lý dứt điểm các HTX hoạt động không hiệu quả

Đây là chỉ đạo của đồng chí Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp nghe và cho ý kiến về kế hoạch phát triển HTX giai đoạn 2017-2020, kế hoạch chi tiết năm 2017 và chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cán bộ HTX tỉnh Quảng Ninh diễn ra vào chiều 20/3.

Quang cảnh tại hội nghị
Các đại biểu tập trung thảo luận và tham gia ý kiến về kế hoạch phát triển HTX.

Toàn tỉnh hiện có 357 HTX, trong đó có 225 HTX nông, lâm, ngư nghiệp; 60 HTX xây dựng, công nghiệp; 30 HTX giao thông vận tải; 37 HTX thương mại, dịch vụ… Theo kế hoạch phát triển HTX năm 2017, toàn tỉnh dự kiến thành lập mới từ 60-70 HTX.  Tham gia xây dựng và phát triển mô hình liên kết theo chuỗi giữa doanh nghiệp – HTX – nông dân để sản xuất chế biến cũng như tiêu thụ sản phẩm. Cùng với đó, đẩy mạnh thực hiện các chính sách hỗ trợ HTX liên quan, như: Đất đai, tài chính -tín dụng, xúc tiến thương mại; mở rộng thị trường, đào tạo nguồn nhân lực…

Đối với chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cán bộ HTX, năm 2017 dự kiến sẽ tổ chức các khóa đào tạo không quá 7 ngày học tập trung, không quá 3 ngày tổ chức tham quan, học tập kinh nghiệm sản xuất kinh doanh tại các HTX điển hình; số học viên tối thiểu mỗi khóa là 25 người, tối đa là 35 người. Nội dung các khóa đào tạo là những kiến thức chung về HTX; chủ trương, chính sách pháp luật về HTX, các nội dung cụ thể về lập kế hoạch, phương án kinh doanh, xây dựng chiến lược, phát triển thương hiệu HTX…

Về nội dung đã nêu, các đại biểu cho rằng cần đánh giá lại thực trạng hoạt động của các HTX, chỉ ra những điểm mạnh, yếu, cần đi sâu vào thực tiễn hoạt động, đảm bảo hiệu quả; các chỉ tiêu đưa ra trong chương trình đào tạo cần đi vào thực chất, đảm bảo đúng người và chuyên đề đào tạo phải sát với thực tiễn, đảm bảo đủ thời lượng cũng như hiệu quả chương trình…

Sau khi nghe báo cáo và tham gia ý kiến của lãnh đạo sở, ngành, đồng chí Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, cho rằng: Về kế hoạch phát triển HTX mỗi năm tỉnh thành lập mới từ 60-70 HTX , việc thành lập này phải có lộ trình chi tiết cụ thể. Phát triển HTX phải gắn chặt với chương trình xây dựng NTM  tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2017- 2020.  Tiến tới thành lập Liên hiệp HTX theo vùng mà ở đó sản phẩm được xây dựng thương hiệu gắn với chương trình mỗi xã, phường một sản phẩm (OCOP); cần hỗ trợ các HTX vận hành hiệu quả các chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với chương trình xây dựng NTM được tỉnh ban hành.

Về phát triển chi tiết HTX  năm 2017, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương cần đăng ký ngay việc hỗ trợ thành lập mới các HTX theo từng lĩnh vực.  Còn 7/14 huyện, thị xã, thành phố chưa có Ban Chỉ đạo Phát triển kinh tế tập thể sẽ tổ chức thành lập ngay trong tháng 4/2017. Đồng chí chỉ đạo các sở, ngành địa phương rà soát lại toàn bộ các HTX không hoạt động, hoặc chưa chuyển đổi xử lý dứt điểm trong năm 2017.  Ngoài ra, đề nghị các sở, ngành cùng phối hợp tổ chức gặp mặt lãnh đạo của 357 HTX toàn tỉnh để lắng nghe tâm tư nguyện vọng của từng HTX, qua đó tìm ra giải pháp tháo gỡ cũng như hỗ trợ giúp các HTX phát triển.

Đối với khung chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý HTX, đồng chí Đặng Huy Hậu chỉ đạo việc đào tạo cần đi vào trọng tâm, trọng điểm, các sở, ngành tham gia xây dựng phom chương trình đào tạo gắn với thực tế.  Chọn những HTX điểm hoạt động có hiệu quả từ đó sẽ trực tiếp hướng dẫn cho các HTX theo cách cầm tay chỉ việc tránh tình trạng đào tạo, tập huấn dàn trải không hiệu quả như hiện nay, đồng thời cân đối mức kinh phí trong việc hỗ trợ đào tạo.

baoquangninh.com.vn

Share