Tham quan, học tập và trao đổi kinh nghiệm công tác bồi dưỡng, tập huấn cán bộ HTX tại Liên minh HTX tỉnh Yên Bái và Liên minh HTX thành phố Hà Nội

Nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng triển khai công tác bồi dưỡng, tập huấn cán bộ HTX trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2019 – 2020, từ ngày 11/12 đến…

Đọc thêm