Tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến chính sách phát triển KTTT, HTX năm 2019 trên địa bàn huyện Hoành Bồ

Ngày 19/3, Liên minh HTX Tỉnh phối hợp với UBND huyện Hoành Bồ tổ chức hội nghị tuyên truyền chính sách, pháp luật về phát triển KTTT, HTX năm 2019. Dự và phát biểu chỉ đạo có đồng chí Nguyễn Hữu Nhã – Phó Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Bùi Đình Ngoãn – Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh, cùng sự tham dự của 120 đại biểu, cán bộ chủ chốt của các phòng ban, xã, thị trấn, các tổ chức đoàn thể, các HTX trên địa bàn huyện Hoành Bồ.

Quang cảnh Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Nhã, Phó Chủ tịch UBND huyện cho rằng: Thời gian qua, hoạt động của các HTX trên địa bàn huyện Hoành Bồ còn hạn chế. Tuy nhiên, việc liên kết sản xuất là xu hướng chung của tỉnh, Việt Nam và Thế giới. Để đảm bảo xu hướng này, các lớp tập huấn pháp luật HTX là cần thiết và quan trọng để các cơ quan chức năng có sự tuyên truyền phổ biến kịp thời, cũng như các hộ sản xuất kinh doanh cần có sự liên kết, lựa chọn sản phẩm nông nghiệp, dịch vụ sao cho phù hợp, phát huy hiệu quả.

Đồng chí: Nguyễn Hữu Nhã -Phó Chủ tịch UBND huyện Hoành Bồ khai mạc hội nghị

Hội nghị đã được nghe đồng chí Bùi Đình Ngoãn, Phó Chủ tịch Liên minh HTX Tỉnh phổ biến những điểm mới quy định về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của HTX trong các ngành, các lĩnh vực của nền kinh tế nhằm mục tiêu khuyến khích và phát triển mạnh mẽ mô hình HTX; khái quát về tình hình KTTT trong giai đoạn hiện nay; vai trò của HTX trong phát triển kinh tế – xã hội và xây dựng nông thôn mới; đồng thời giới thiệu mô hình HTX kiểu mới, các chính sách hỗ trợ phát triển HTX…

Đồng chí: Bùi Đình Ngoãn-Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh báo cáo tại hội nghị.

Thông qua hội nghị nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ để thực hiện có hiệu quả việc triển khai luật, các văn bản liên quan, tư vấn hỗ trợ cho việc chuyển đổi luật đối với các HTX trên địa bàn tỉnh, đồng thời tháo gỡ vướng mắc để đưa luật nhanh chóng đi vào cuộc sống; khuyến khích, động viên nhân dân hình thành và phát triển các mô hình KTTT trên địa bàn huyện Hoành Bồ, đáp ứng yêu cầu hội nhập theo định hướng của Đng, Nhà nước./.

Ban CS PT HTX.

Share