Tổ chức lớp tập huấn “Lập kế hoạch kinh doanh gắn với chuỗi giá trị”

Căn cứ Nghị quyết số 09/NQ-LMHTXVN ngày 20 tháng 01 năm 2019 của Hội nghị Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã Việt Nam lần thứ 7, khóa V (nhiệm kỳ 2016 – 2020). Từ ngày 04/6 đến ngày 06/6/2019, tại thành phố Hạ Long, Liên minh HTX Tỉnh phối hợp cùng Trường Bồi dưỡng cán bộ (Liên minh HTX Việt Nam) tổ chức lớp tập huấn “Lập kế hoạch kinh doanh gắn với chuỗi giá trị” .

Toàn cảnh lớp tập huấn

Đối tượng học viên tham gia lớp tập huấn là đội ngũ cán bộ chủ chốt, đội ngũ kế cận, thành viên tích cực của HTX được lựa chọn xây dựng mô hình HTX phát triển sản xuất kinh doanh gắn với chuỗi giá trị trong năm 2019 và đội ngũ cán bộ chủ chốt của các HTX có nhu cầu, tiềm năng tổ chức sản xuất kinh doanh gắn với chuỗi giá trị trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng.

Nội dung của lớp tập huấn: khái quát chung về chuỗi giá trị, củng cố HTX để tiếp cận chuỗi giá trị, phân tích thực trạng HTX, lên ý tưởng hành động và lập kế hoạch phát triển kinh doanh. Mục đích của lớp tập huấn giúp các cán bộ HTX hiểu được chuỗi giá trị là gì, tầm quan trong của việc xây dựng chuỗi giá trị gắn với phát triển HTX, hiểu được HTX đang ở đâu trong chuỗi giá trị, hiểu được cách xây dựng và phân tích chuỗi giá trị qua đó đưa ra được ý tưởng hành động nhằm cải thiện hoạt động trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn; hiểu được các nguyên lý cải thiện hoạt động của đơn vị nhằm thâm nhập thị trường; phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức từ đó giúp các HTX xây dựng được kế hoạch sản xuất kinh doanh gắn với chuỗi giá trị sản phẩm… phân tích một số chuỗi giá trị gắn với sản phẩm chủ lực của địa phương, qua đó giúp cho các học viên thấy được hiệu quả từ việc xây dựng chuỗi giá trị gắn với phát triển HTX. Trong quá trình tham gia khóa tập huấn, các học viên đã tích cực trao đổi, thảo luận để làm sáng tỏ những nội dung của chuyên đề tập huấn. Đồng thời, được tham quan thực tế hoạt động của mô hình HTX gắn với chuỗi giá trị  tại HTX dịch vụ nông nghiệp chất lượng cao Hoa Phong, thị xã Đông Triều và được giảng viên tư vấn phương án sản xuất kinh doanh.

Phát biểu bế giảng lớp học, Đồng chí Vũ Công Lực-Chủ tịch Liên minh HTX Tỉnh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự nhiệt tình, tâm huyết của đồng chí giảng viên, đặc biệt, với phương pháp trao đổi, giải đáp trực tiếp cả lý luận và thực tiễn, cũng như các học viên đã bố trí thời gian, công việc tham dự, ghi chép và tích cực thảo luận đầy đủ các nội dung, sĩ số tham gia tập huấn cao, ý thức học tập tốt, chấp hành nghiêm quy định lớp học.

Đồng chí Vũ Công Lực – Chủ tịch Liên minh HTX Tỉnh phát biểu tại lớp học.

Thông qua lớp tập huấn nhằm góp phần giúp đỡ các HTX đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, có hiệu quả, tạo ra nhiều sản phẩm có sức cạnh tranh ở thị trường trong nước, xa hơn là hướng tới xuất khẩu ra thị trường nước ngoài, đóng góp tích cực vào tái cơ cấu ngành nông nghiệp của địa phương, giải quyết công ăn việc làm cho người lao động và mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho các thành viên HTX, thúc đẩy kinh tế tập thể ngày càng phát triển, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, an ninh, quốc phòng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Các học viên nhận Giấy chứng nhận tham gia khóa học.

Ban CSPTHTX

Share