Tổ chức thi đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP

Ban Chỉ đạo OCOP tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 54/KH-OCOP về tổ chức thi đánh giá và phân hạng sản phẩm OCOP năm 2017.

Theo đó, Ban Chỉ đạo OCOP tỉnh yêu cầu việc thi và đánh giá phân loại sản phẩm cấp huyện hoàn thành trong tháng 7; hoàn thành việc thi, đánh giá, phân loại sản phẩm cấp tỉnh trước ngày 25-8-2017.

Ban Chỉ đạo cũng yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố phải tổ chức đánh giá tất cả các sản phẩm đã đăng ký tham gia chương trình OCOP trên địa bàn; tất cả các sản phẩm khi tham gia thi đánh giá ở cấp huyện đạt hạng 3 sao trở lên phải tham gia thi đánh giá phân hạng ở cấp tỉnh. Việc thi đánh giá và phân hạng sản phẩm OCOP năm 2017 phải được tổ chức khách quan, chặt chẽ, đúng quy định, được tổ chức truyền thông rộng rãi để các địa phương và các tổ chức kinh tế tham gia. Các sản phẩm OCOP sẽ được đánh giá theo bộ tiêu chí Đánh giá và phân hạng sản phẩm Chương trình tỉnh Quảng Ninh – Mỗi xã, phường một sản phẩm.

Các sản phẩm OCOP đạt giải sẽ được công bố và nhận giấy chứng nhận tại Lễ khai mạc Hội chợ OCOP – Quảng Ninh lần thứ V năm 2017 dự kiến diễn ra vào 20 giờ ngày 1-9.

baoquangninh.com.vn

Share