Cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư đóng góp chủ yếu cho sự phát triển của tỉnh

Đây là khẳng định của các đồng chí lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh tại Hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc doanh nghiệp vào sáng nay (3-4), tại TP Hạ Long. Tham dự và trao đổi trực tiếp những vấn đề liên quan đến doanh nghiệp tại Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đức Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương liên quan.

Hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc doanh nghiệp quý I-2017.

Nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 35/NQ-CP, tỉnh Quảng Ninh ban hành Chương trình hành động 3766/Ctr-UBND, trong đó giao 36 sở, ngành, tổ chức liên quan và 14 địa phương triển khai 72 nhiệm vụ trong năm 2016. Từ đó, thời gian giải quyết TTHC về đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh giảm từ 50-60% thời gian; thời gian thông quan hàng hóa trung bình đối với hàng xuất khẩu dưới 22 giờ; thời gian cấp phép xây dựng và các thủ tục liên quan tối đa không quá 45 ngày; tỷ lệ khai thuế điện tử đạt 99% và nộp thuế điện tử tối thiểu 95%. 1.193 TTHC được thực hiện công khai tại trang http://hanhchinhcongquangninh.gov.vn

Trong năm 2016, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức 03 hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc hơn 1.500 doanh nghiệp và nhà đầu tư, giải quyết 271 đề xuất, kiến nghị. Trong đó, tỉnh đã tập trung giải quyết 92 nội dung về cơ chế chính sách về đất đai; 84 nội dung về quản lý xây dựng giao thông đường bộ, bến cảng, cảng biển; 81 nội dung về cơ chế chính sách thương mại, du lịch, môi trường; 40 nội dung về chính sách vốn, công tác quy hoạch và một số lĩnh vực khác.

Các ngân hàng trên địa bàn tỉnh chủ động rà soát, đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng để cơ cấu lại thời hạn trả nợ, gia hạn nợ tạo điều kiện cho khách hàng vay. Trong đó đã giảm lãi suất cho gần 15.000 lượt khách hàng với số dư nợ được giảm lãi suất trên 26.000 tỷ đồng; cơ cấu lại nợ cho trên 2.400 lượt khách hàng với dư nợ được cơ cấu lại trên 6.300 tỷ đồng.

Đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Phát triển doanh nghiệp là một nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh của từng doanh nghiệp, cộng đồng doanh nghiệp để góp phần phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Quảng Ninh. Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, dù ở thành phần kinh tế nào, dù sản xuất, kinh doanh ở quy mô nào đều là nhân tố gắn liền với quá trình phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Xác định “Hiệu quả của doanh nghiệp là phát triển của Quảng Ninh”, chính quyền các cấp của Quảng Ninh luôn xác định rõ là phải đồng hành cùng doanh nghiệp và quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp ổn định sản xuất kinh doanh và phát triển.

Bám sát các mục tiêu đề ra của Chính phủ tại Nghị quyết số 35/NQ-CP và Nghị quyết số 19/NQ-CP, tỉnh Quảng Ninh đã có những giải pháp cụ thể để giải quyết, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Từ những kế hoạch, giải pháp cụ thể của tỉnh, trong năm 2016, số lượng doanh nghiệp thành lập mới là 1.700 doanh nghiệp, tăng cao nhất từ trước đến nay; tổng số vốn đăng ký đạt 10.900 tỷ đồng; thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 567 triệu USD, tăng 30% so với cùng kỳ (năm 2015: 435,2 triệu USD).

Đồng chí Nguyễn Đức Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu khai mạc Hội nghị.

Từ sự phát triển của doanh nghiệp đã đóng góp tích cực vào quá trình phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh. Cơ cấu kinh tế dịch chuyển theo hướng tích cực theo hướng tăng tỷ trọng khu vực dịch vụ từ 39,8% lên 41,2% so với năm 2016; tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) tăng 10,1%, tăng cao so với bình quân chung của cả nước; GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 4.050 USD, tăng 7,3%; năng suất lao động bình quân đạt 152,4 triệu đồng/người/năm, tăng 8,5 cùng kỳ; tổng thu ngân sách nhà nước đạt 38.385 tỷ đồng, bằng 111,9% dự toán, tăng xấp xỉ 12% cùng kỳ.

Đồng chí ghi nhận những đóng góp to lớn, thiết thực của cộng đồng doanh nghiệp, nhất là đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng GDP, tạo việc làm và thu nhập cho người lao động, tạo ra các sản phẩm hàng hoá, dịch vụ cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu, góp phần phát triển các khu đô thị từng bước hiện đại, các khu kinh tế, khu công nghiệp tập trung, tích cực tham gia các chương trình xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế – xã hội và các hoạt động xã hội, thực hiện các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn.

Đồng chí Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao đổi tại Hội nghị.

Tiếp nối kết quả thực hiện của năm 2016, năm 2017 được tỉnh Quảng Ninh xác định là năm “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh” để tiếp tục cải thiện mạnh mẽ hơn nữa môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; phấn đấu đạt mục tiêu có tối thiểu 25.000 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tới năm 2020 – tăng gấp đôi so với hiện nay theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng chí Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao đổi tại Hội nghị.

Cụ thể hóa mục tiêu đó, ngay từ đầu năm 2017, tỉnh Quảng Ninh đã chủ động, quyết liệt trong công tác chỉ đạo điều hành và có sự vào cuộc đồng bộ từ các cấp, các ngành với nỗ lực và quyết tâm duy trì mục tiêu là địa phương có những giải pháp cụ thể, thiết thực để thực hiện hiệu quả Nghị quyết 35 và Nghị quyết 19 của Chính phủ. Hàng quý, tỉnh Quảng Ninh tổ chức gặp mặt doanh nghiệp là một trong những hành động quyết liệt để đánh giá, nhìn nhận một cách thẳng thắn, khách quan đi vào thực chất trong đánh gía tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 35 và Nghị quyết 19 của Chính phủ. Thông qua các hội nghị, tỉnh tiếp tục lắng nghe, trao đổi, tháo gỡ khó khăn của doanh nghiệp nhằm tiếp tục tạo môi trường kinh doanh thuận lợi nhất cho doanh nghiệp.

Đồng chí Nguyễn Đức Long, Chủ tịch UBND tỉnh trao đổi với doanh nghiệp bên lề hội nghị.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh mong cộng đồng doanh nghiệp tập trung tham gia ý kiến, đưa ra những giải pháp, sáng kiến thiết thực nhằm cải thiện môi trường kinh doanh một cách bền vững, thúc đẩy sự phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp.

Trong phần trao đổi, chia sẻ, kiến nghị, đề xuất tại Hội nghị, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành, địa phương của tỉnh đã nhận được gần 20 đề xuất, kiến nghị của các doanh nghiệp, nhà đầu tư. Những ý kiến, kiến nghị đó đã được các đồng chí lãnh đạo tỉnh và sở, ngành, địa phương trực tiếp giải đáp tại Hội nghị(hotrodoanhnghiep.qnp.vn).

Đồng chí Nguyễn Ngọc Thu, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời ý kiến của doanh nghiệp tại Hội nghị.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc doanh nghiệp năm nay của Quảng Ninh có sự đổi mới hơn vì thành phần mời có thêm các chủ hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn tỉnh. Thông qua hội nghị, các cấp chính quyền, sở, ngành của Quảng Ninh sẽ nắm rõ hơn những vướng mắc, khó khăn từ doanh nghiệp, qua đó có những biện pháp giải quyết cụ thể. Cùng với đó, thông qua hội nghị, tỉnh mong cộng đồng đầu tư, doanh nghiệp, chủ hộ kinh doanh nắm được chủ trương nhất quán của tỉnh để có sự đầu tư phù hợp, mang lại lợi ích cho doanh nghiệp, phục vụ phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Đồng chí yêu cầu các cơ quan liên quan cần hướng dẫn cụ thể cho các doanh nghiệp có nhu cầu đầu tư, mở rộng phát triển sản xuất, trong đó vận dụng linh hoạt các cơ chế chính sách, gỡ khó cho doanh nghiệp. Khó đến đâu thì gỡ đến đó và việc gì đã hứa với doanh nghiệp là phải làm.

Đại diện doanh nghiệp tham gia ý kiến, đề xuất tại Hội nghị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, những năm gần đây, Quảng Ninh có những bước phát triển vượt bậc, được các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân nhân ghi nhận. Có được những kết quả đó là nhờ sự đóng góp chủ yếu của cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư và những hộ kinh doanh. Hiện nay, Quảng Ninh đang quyết liệt thực hiện những đột phá, trong đó có việc xây dựng mô hình đặc khu và được Trung ương đồng ý cho thành lập Đặc khu Hành chính – Kinh tế đặc biệt Vân Đồn trực thuộc tỉnh; được Trung ương đồng ý triển khai xây dựng casino cho người việt chơi; đồng ý cho xây dựng KKT Quảng Yên theo Thông báo số 65 của Thủ tướng Chính phủ.

Đại diện doanh nghiệp tham gia ý kiến, đề xuất tại Hội nghị.

Cùng với đó, một loạt các dự án hạ tầng được hoàn thành vào đầu năm 2018 với số vốn trên 36.000 tỷ đồng và chuẩn bị đầu tư tuyến đường cao tốc Vân Đồn – Móng Cái, tuyến đường ven biển từ Thanh Hóa – Quảng Ninh sẽ kết nối Quảng Ninh với các tỉnh…, tạo sự thuận lợi hơn rất nhiều cho cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư. Đồng chí mong muốn cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư cần bám vào những định hướng này để đầu tư hiệu quả.

Trong lĩnh vực cải cách hành chính, thời gian qua, tỉnh Quảng Ninh đã có nhiều đổi mới nhưng tập thể lãnh đạo tỉnh vẫn chưa hài lòng, do vậy, Quảng Ninh phấn đấu trong năm 2017 sẽ có 100% TTHC được tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt tại các Trung tâm HCC và được liên thông xuống tận các xã, phường, thị trấn. Tỉnh sẽ yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành cuối giờ chiều các ngày làm việc trong tuần phải trực tiếp xuống Trung tâm HCC xử lý hồ sơ TTHC, cắt giảm thời gian xử lý. Đồng thời sẽ rà soát lại những nội dung đã làm tốt để tiếp tục nâng cao hơn chất lượng; nội dung nào chưa thật sự hài lòng cần đẩy mạnh làm tiếp. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, khắc phục những yếu điểm trong thực thi công vụ, hành chính, tỉnh Quảng Ninh lấy chủ đề công tác năm 2017 “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh”, trong đó, tỉnh sẽ tăng cường kiểm tra đột xuất, giám sát và xử lý cán bộ vi phạm.

Đồng chí Vũ Văn Khánh, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải trả lời làm rõ ý kiến của doanh nghiệp.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Bên cạnh việc tập trung tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp, tỉnh Quảng Ninh cũng đang chỉ đạo các sở, ngành, địa phương rà soát, kiên quyết thu hồi những dự án của những nhà đầu tư, doanh nghiệp chậm tiến độ theo quy định, dành nguồn quỹ đất đó cho nhà đầu tư thực sự có tiềm lực. Quan điểm của tỉnh không chú trọng vào nguồn tiền sử dụng đất mà là hiệu quả đầu tư, lợi ích xã hội mang lại của dự án. Bên cạnh đó, tỉnh cũng sẽ kiên quyết chấm dứt, thu hồi giấy phép hoạt động của những doanh nghiệp lữ hành, công ty du lịch làm ăn chụp giật, “chặt chém” du khách, ảnh hưởng xấu đến môi trường kinh doanh, du lịch của tỉnh. Kiên quyết xử lý những đơn vị, cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường.

Trên tinh thần cầu thị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ sự cảm ơn đến cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư, các hộ kinh doanh. Những ý kiến, đề xuất của các doanh nghiệp sẽ được tỉnh tiếp thu và sẽ tiếp tục giao cho các cơ quan của tỉnh giải quyết thấu tình đạt lý./.

quangninh.gov.vn

Share