Đại hội V Liên minh HTX&DNNQD tỉnh Quảng Ninh: Ấn tượng những chỉ đạo vì sự phát triển HTX

Liên minh HTX và doanh nghiệp ngoài quốc doanh (DNNQD) tỉnh Quảng Ninh vừa tổ chức thành công Đại hội lần thứ V (2016 – 2021). Trong đó ấn tượng là những chỉ đạo của người đứng đầu Liên minh HTX Việt Nam và UBND tỉnh Quảng Ninh có nhiều quan điểm rất tương đồng, vì sự phát triển HTX trên đất mỏ thời gian tới.

Ngày 9/9, Liên minh HTX&DNNQD tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Tới dự chỉ đạo có ông Võ Kim Cự – Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam và ông Nguyễn Đức Long – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh.

Số HTX tăng 78%

Báo cáo tại Đại hội, ông Phạm Huy Thịnh – Phó Chủ tịch Liên minh HTX&DNNQD tỉnh, cho biết đầu nhiệm kỳ IV (năm 2011), toàn tỉnh có 213 HTX. Sau 5 năm, tỉnh thành lập mới thêm 167 HTX, nâng tổng số lên 380 HTX (tăng 78%).

Cụ thể, trong tổng số 380 HTX, Quảng Ninh có 270 HTX làm ăn hiệu quả và 110 HTX ngừng hoạt động. Liên minh tỉnh đã giữ vững vai trò chủ động và phối hợp với các cấp ngành trong quá trình củng cố HTX cũ và phát triển mới hầu hết các HTX. Quảng Ninh cơ bản hoàn thành tổ chức lại HTX đúng thời hạn (trước 1/7/2016), số 110 HTX còn lại xin ngừng hoạt động, được chuyển đổi sang hình thức khác, hoặc giải thể.

Trọn một ngày diễn ra, Đại hội có ít nhất 18 sở ngành liên quan, HTX, DN đăng ký và trực tiếp tham luận. Nội dung các tham luận cho thấy sự chuyển biến rõ nét hoạt động các HTX và DN trong 5 năm qua.

Chủ tịch Võ Kim Cự phát biểu tại Đại hội

Đáng kể, Liên minh tỉnh đã vận động kết nạp 167 HTX và 200 DN thành viên, nâng tổng số hiện nay lên 589 thành viên. Gần đây, số HTX và DN gia nhập thành viên ngày càng tăng, thể hiện rõ vị thế tổ chức Liên minh trong cộng đồng HTX và DN.

Tổng hợp các kiến nghị tháo gỡ khó khăn, ông Phạm Huy Thịnh cho rằng trong nhiệm kỳ IV, khu vực HTX, DN còn không ít những tồn tại. Ví như nhiều cấp ủy, chính quyền địa phương chưa thực sự quan tâm giúp đỡ HTX. Tình trạng cán bộ HTX vừa qua đào tạo lại chuyển sang chính quyền diễn ra phổ biến. Hoạt động giữa các HTX thiếu gắn kết, mối liên kết HTX với DN thiếu bền vững…

Nhiệm kỳ mới tập trung vì HTX

Tại Đại hội, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Võ Kim Cự đã phát biểu ghi nhận thành tích của Liên minh HTX tỉnh và các HTX, DN Quảng Ninh. Đồng thời phân tích, trong khi cả nước có 150.000 THT, trên 20.000 HTX, 45 Liên hiệp HTX và 1.048 quỹ TDND, thì ở Quảng Ninh chỉ có 92 THT, 380 HTX, 2 quỹ TDND, thậm chí chưa có Liên hiệp HTX nào… Kết quả quá khiêm tốn đó là vấn đề Quảng Ninh cần phải tìm nguyên nhân để phát triển HTX tới đây.

“Liên minh HTX Việt Nam cam kết đồng hành với Quảng Ninh tiếp tục phát triển HTX trong thời kỳ hội nhập. Đề nghị tỉnh gắn phát triển HTX với chuỗi giá trị sản phẩm có quy mô lớn. Đặc biệt, Tỉnh ủy, UBND tỉnh cần chỉ đạo cả hệ thống chính trị vào cuộc, cụ thể hóa chính sách phát triển KTHT, kiên trì đi lên từ THT, HTX đến Liên hiệp HTX, quan tâm tích tụ kinh nghiệm, nhân lực và vốn liếng, trọng điểm phải xây dựng lại “cái gốc” sản xuất và khơi thông bằng được “nút thắt” tiêu thụ sản phẩm…”, Chủ tịch Võ Kim Cự nói.

Một ấn tượng là những chỉ đạo tại đại hội của các lãnh đạo Liên minh HTX Việt Nam và UBND tỉnh Quảng Ninh có nhiều quan điểm rất tương đồng vì sự phát triển HTX.

Phát biểu với đại hội, ông Nguyễn Đức Long – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, trăn trở,cho rằng mặc dù gần đây, tỉnh rất quan tâm ưu đãi phát triển nông nghiệp nông thôn, nhất là chương trình OCOP với gần 30 sản phẩm có thương hiệu, nhưng “cung” chưa đáp ứng kịp “cầu”… phải chăng do quy mô nhỏ, do KTHT và HTX vẫn yếu?

Theo chỉ đạo của tỉnh, nhiệm kỳ V, Liên minh HTX tỉnh cần sửa đổi Điều lệ và chỉ tập trung vào HTX. Đặc biệt, phải chủ động đề xuất kịp thời với tỉnh chính sách phát triển HTX, nhất là thành lập quỹ hỗ trợ HTX và kiện toàn Ban chỉ đạo KTHT đều khắp trên 14 huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh…

Đại hội xác định tiếp tục triển khai Kết luận 56 của Bộ Chính trị và thực thi Luật HTX 2012, nỗ lực phát triển mới trên 30 HTX/năm. Mục tiêu đến năm 2021, toàn tỉnh có hơn 500 HTX và trên 22.000 DNNVV, trong đó xây dựng 1 – 2 Liên hiệp HTX, 100% cấp xã có từ 1 – 2 mô hình KTHT hiệu quả, phấn đấu GDP khu vực KTHT đóng góp 2 – 3%…

Đại hội đã bầu mới BCH Liên minh HTX tỉnh. Ông Nguyễn Văn Nghi được tái bầu giữ chức vụ Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh nhiệm kỳ V, giai đoạn 2016 – 2020.

thoibaokinhdoanh.vn

Share