Đẩy mạnh phát triển các hình thức kinh tế hợp tác trong nông nghiệp, nông thôn

Chiều 21/11, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp “Đẩy mạnh phát triển các hình thức kinh tế hợp tác trong nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2016-2020”.

Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và đồng chí Võ Kim Cự, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam chủ trì buổi Lễ.

Chương trình phối hợp “Đẩy mạnh phát triển các hình thức kinh tế hợp tác trong nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2016-2020” đặt mục tiêu thực hiện có hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về phát triển kinh tế hợp tác, nòng cốt là hợp tác xã trong nông nghiệp, nông dân, nông thôn, góp phần quan trọng xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển nông thôn nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nông dân.

Đồng thời phát triển bền vững kinh tế hợp tác, nòng cốt là hợp tác xã với nhiều hình thức liên kết, hợp tác đa dạng, nhân rộng các mô hình kinh tế hợp tác hiệu quả. Chương trình tạo điều kiện cho hội viên, nông dân phát triển kinh tế hộ có hiệu quả trong lĩnh vực nông nghiệp, góp phần hình thành chuỗi giá trị từ sản xuất đến bảo quản, chế biến, tiêu thụ nông sản.


Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lại Xuân Môn và Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Võ Kim Cự ký kết Chương trình phối hợp – Ảnh: PC

Theo đó, Hội Nông dân Việt Nam và Liên minh Hợp tác xã Việt Nam sẽ phối hợp triển khai phấn đấu đến năm 2020 đạt mục tiêu thành lập 250.000 tổ hợp tác, 18.000 hợp tác xã, 100 liên minh hợp tác xã trong nông nghiệp, nông thôn gắn với chuỗi giá trị sản phẩm phát triển bền vững với quy mô lớn có sức lan tỏa. 100% các xã có hợp tác xã hoạt động đúng quy định của Luật Hợp tác xã năm 2012 và liên kết sản xuất gắn với nông sản chủ lực đảm bảo bền vững. 90% hội viên nông dân tham gia là thành viên của các tổ hợp tác, hợp tác xã trong nông nghiệp, nông thôn…

Trong đó, Hội Nông dân Việt Nam có trách nhiệm vận động cán bộ hội viên, nông dân nhất là Hội nông dân xã, phường, chi tổ hội trưởng, các nông dân sản xuất kinh doanh giỏi chủ động là sáng lập viên, tổ viên, thành viên của các tổ hợp tác, hợp tác xã. Hội Nông dân có trách nhiệm tư vấn, hướng dẫn hội viên nông dân xây dựng các mô hình điểm về tổ hợp tác, hợp tác xã và tổ chức tham quan, học tập để nhân ra diện rộng…

Liên minh Hợp tác xã Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo Liên minh Hợp tác xã các cấp tập trung nguồn lực, ưu tiên chuyển giao các đề án về vốn, ứng dụng công nghệ cao cho mô hình tập trung ba khâu cơ bản: giống, công nghệ sinh học, chế biến và tiêu thụ sản phẩm để phát triển và nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới gắn với chuỗi giá trị hàng hoá chủ lực của địa phương. Đồng thời, chỉ đạo Liên minh Hợp tác xã các tỉnh, thành phố triển khai chương trình hỗ trợ kết nối các liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ nông dân với các doanh nghiệp để cung cấp dịch vụ đầu vào với chi phí thấp, chất lượng cao…

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lại Xuân Môn khẳng định, từ khi đất nước đổi mới đến nay, các mô hình hợp tác xã kiểu mới đóng vai trò nền tảng đối với sự phát triển nông nghiệp và kinh tế nông nghiệp của nước ta, đóng vai trò trụ đỡ cho nền kinh tế, nhất là trong bối cảnh khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu.

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lại Xuân Môn cho rằng, nền nông nghiệp nước ta đang đứng trước những thách thức to lớn trong bối cảnh nước ta hội nhập sâu rộng với thế giới và biến đổi khí hậu diễn ra ngày càng khắc nghiệt, trong khi đó nông nghiệp Việt Nam chủ yếu là sản xuất nhỏ lẻ. Vì vậy, việc đổi mới tổ chức sản xuất trong nông nghiệp là nhu cầu cần thiết và cấp bách, cần đẩy mạnh liên kết, xây dựng các mô hình hợp tác xã và tổ hợp tác kiểu mới với mục tiêu tất cả vì lợi nhuận của nông dân. Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đang dành mọi nguồn lực từ vốn, kỹ thuật, phân bón đến tiêu thụ nông sản và trợ giúp pháp lý nhằm giải quyết những khó khăn trong phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn hiện nay.

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lại Xuân Môn mong muốn trong thời gian tới hai cơ quan tiếp tục phối hợp tốt trong việc xây dựng các mô hình kinh tế tập thể, tạo động lực cho quá trình xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nông dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị xã hội, tạo thuận lợi cho đất nước phát triển…/.

dangcongsan.vn

Share