Đẩy mạnh xây dựng các hợp tác xã kiểu mới, tạo bước đột phá trong tái cơ cấu nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới

Chiều 17/8 tại Hà Nội, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã có buổi làm việc với Liên minh hợp tác xã (HTX) Việt Nam về tình hình phát triển kinh tế hợp tác, nòng chốt là HTX.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh:TA)

Theo báo cáo của Liên minh HTX Việt Nam đến nay cả nước có khoảng 2 vạn HTX hoạt động trên mọi lĩnh vực như nông nghiệp, thương mại, dịch vụ, xây dựng, công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, vận tải, tín dụng … Bên cạnh đó, toàn quốc có hơn 150 nghìn tổ hợp tác với trên 2 triệu thành viên. Doanh thu bình quân của HTX là hơn 4,3 tỷ đồng, lợi nhuận bình quân của HTX là 304 triệu đồng. Từ khi triển khai Luật HTX 2012 đến nay đã có hơn 3.700 HTX mới thành lập. Hiện đã có hơn 10 nghìn HTX tiến hành chuyển đổi, đăng ký lại hoạt động theo Luật HTX 2012, chiếm hơn 80%.

Đáng chú ý, triển khai đề án xây dựng mô hình HTX, Liên hiệp HTX kiểu mới gắn với chuỗi giá trị hàng hóa chủ lực, quy mô lớn, có sức lan tỏa, Liên minh đã triển khai đề án với 27 chuỗi giá trị và 21 sản phẩm. Tại khu vực phía Bắc, Liên minh HTX đã hỗ trợ thành lập Liên hiệp HTX tiêu thụ nông sản an toàn của Việt Nam, bao tiêu đầu ra cho các HTX và nông sản an toàn trong nước cũng như xuất khẩu…

Tuy nhiên, hoạt động của HTX vẫn còn những khó khăn, hạn chế về cơ chế chính sách. Đó là hành lang pháp lý còn bó hẹp, cơ chế chính sách không đồng bộ, thiếu hấp dẫn, không đi vào cuộc sống; thiếu nguồn kinh phí để triển khai, xây dựng mô hình HTX kiểu mới gắn với chuỗi giá trị sản phẩm. Hiện chỉ có 1,7% số HTX được tiếp cận các nguồn vốn, về đất đai chỉ có 2% số HTX được giải quyết. Hơn 3 năm qua, hơn 2 vạn HTX chỉ được hỗ trợ vốn vay khoảng 1.000 tỷ đồng.

Tại buổi làm việc, Liên minh HTX Việt Nam đề xuất Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam kiến nghị Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành liên quan sửa một số điều còn bất cập, chưa phù hợp thực tế của Luật HTX 2012 và một số văn bản dưới Luật, sớm ban hành các văn bản còn thiếu theo quy định của Luật HTX 2012; xây dựng kế hoạch và đưa và chương trình giám sát của các cơ quan Trung ương, địa phương, tình hình triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về kinh tế hợp tác, nòng cốt là HTX.

Phát biểu tại buổi làm việc, các đại biểu cho rằng, không nên “khoán trắng” cho Liên minh HTX mà cần huy động cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương để tuyên truyền vận động thành viên, hội viên thành lập các HTX kiểu mới tham gia chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực quy mô lớn có sức lan tỏa gắn với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Đồng thời cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để xóa bỏ tư tưởng về HTX kiểu cũ, hướng tới xây dựng các HTX kiểu mới tham gia chỗi giá trị hàng hóa chủ lực…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đánh giá cao những kết quả đạt được của Liên minh HTX Việt Nam trong việc triển khai các hoạt động phối hợp với Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, triển khai đề án xây dựng HTX kiểu mới, phát triển chuỗi hàng hóa chủ lực có quy mô lớn, tạo sức lan tỏa gắn với xây dựng nông thôn mới và cơ cấu kinh tế nông nghiệp. Qua đó góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, góp phần xóa đói giảm nghèo cho người dân… Liên minh HTX đã có những bước tiến nhằm nâng cao năng lực, vị thế của mình, làm tốt chức năng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của HTX, tổ hợp tác, quan tâm đến tăng số lượng HTX đảm bảo chất lượng hiệu quả.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn kết luận buổi làm việc. (Ảnh:TA)
Ghi nhận những kiến nghị của Liên minh HTX Việt Nam, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị Liên minh HTX tiếp tục phát huy vai trò của mình trong việc chủ động, tích cực phối hợp với cấp ủy Đảng, chính quyền và các đoàn thể đối với việc đăng ký lại, phát triển các HTX kiểu mới, xây dựng các chuỗi giá trị sản phẩm. Bên cạnh đó, Liên minh cần sớm phối hợp với các Bộ ngành liên quan tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện Luật HTX 2012, sơ kết việc thực hiện Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ để đề xuất kiến nghị tháo gỡ khó khăn, tạo nguồn lực đồng bộ vàhành lang pháp lý vững chắc cho việc xây dựng các HTX kiểu mới. MTTQ Việt Nam cũng sẽ kiến nghị những khó khăn vướng mắc của Liên minh HTX với Thủ tướng Chính phủ qua các phiên họp thường kỳ, cũng như kiến nghị trong kỳ họp của Quốc hội sắp tới về những vấn đề cử tri băn khoăn trong việc thực hiện Luật HTX 2012.

Đề cập đến việc triển khai các hoạt động phối hợp với Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị Liên minh HTX Việt Nam tiếp tục phối hợp thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh” gắn với giảm nghèo bền vững và “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, tích cực triển khai chương trình phối hợp giám sát trong lĩnh vực thuế, hải quan; phát huy vai trò nòng cốt của Liên minh HTX các cấp trong việc giám sát các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về kinh tế hợp tác để các HTX phát triển…“MTTQ Việt Nam sẽ đồng hành cùng Liên minh HTX Việt Nam trong việc thúc đẩy thực hiện Luật HTX 2012, phát triển các HTX kiểu mới chuyển biến cả về chất lượng và số lượng, coi đây là khâu đột phá trong tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh./.

dangcongsan.vn

Share