Đến năm 2020 có 15.000 HTX nông nghiệp hoạt động hiệu quả

Ngày 18/8, Bộ NN&PTNT đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Nghị định số 98/2018/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp và Quyết định số 461/QĐ-TTg ngày 27/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển 15.000 HTX, Liên hiệp HTX nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ chủ trì tại điểm cầu Hà Nội cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành trung ương. Tham dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Ninh có đồng chí Nguyễn Đức Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương, các HTX tiêu biểu trên địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Đức Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tại điểm cầu Quảng Ninh.
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Quảng Ninh.

Theo báo cáo tại hội nghị, hiện cả nước có 39 Liên hiệp HTX và hơn 12.590 HTX đang hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp. Qua phân loại có 12% HTX nông nghiệp hoạt động tốt; 35% loại khá; 41,3%  trung bình và 12,4% loại yếu. Theo Quyết định số 461/QĐ-TTg, mục tiêu đến năm 2020 cả nước có 15.000 HTX, Liên hiệp HTX nông nghiệp hoạt động có hiệu quả. Trong đó, 4.400 HTX nông nghiệp được củng cố hoạt động có lợi nhuận; phấn đấu có 1.500 HTX nông nghiệp được ứng dụng công nghệ cao; 5.400 HTX nông nghiệp từ yếu kém trở thành hiệu quả; thành lập, tạo điều kiện cho 5.200 HTX nông nghiệp hoạt động có lợi nhuận gắn với tiềm năng, thế mạnh địa phương; xây dựng các mô hình điểm với 50 Liên hiệp HTX nông nghiệp hoạt động hiệu quả…

Nghị định số 98/2018/NĐ-CP quy định về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, bao gồm: Hình thức liên kết, hợp đồng liên kết, dự án liên kết; chính sách ưu đãi hỗ trợ chi phí tư vấn hỗ trợ liên kết; hỗ trợ hạ tầng phục vụ liên kết; hỗ trợ khuyến nông, đào tạo, tập huấn giống, vật tư, bao bì nhãn mác sản phẩm; quyền và nghĩa vụ của các bên liên kết; xử lý tranh chấp, vi phạm khi thực hiện hợp đồng và dự án liên kết; trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức chính trị – xã hội…

Tại Quảng Ninh, thời gian qua hoạt động của HTX có chuyển biến tích cực, mạnh dạn đầu tư, ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất, thực hiện liên doanh liên kết với doanh nghiệp. Tính đến hết tháng 6/2018, toàn tỉnh có tổng số 295 HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, trong đó có 30 HTX được thành lập mới. Một số HTX đã áp dụng sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, tổ chức liên kết với doanh nghiệp trong việc sản xuất sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao và có thị trường tiêu thụ bền vững, có doanh thu hàng chục tỷ đồng/năm.

Toàn tỉnh có 64 HTX tham gia chương trình mỗi xã, phường một sản phẩm (OCOP); phát triển được 25 thương hiệu sản phẩm; sản xuất 65 nhóm sản phẩm OCOP với 34 nhóm hàng hóa cụ thể, đóng góp tích cực vào chương trình xây dựng nông thôn mới. Trong giai đoạn 2013-2018, tỉnh đã hỗ trợ 1,3 tỷ đồng cho 53 HTX thành lập mới; hỗ trợ nguồn vốn cho 27 HTX phát triển các mô hình, dự án sản xuất với tổng kinh phí hơn 7,4 tỷ đồng…

Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ phát biểu tại hội nghi.
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Trưởng ban chỉ đạo đổi mới kinh tế tập thể, HTX, cho rằng: Sau nhiều nỗ lực của các cấp, các ngành, khu vực kinh tế HTX cả nước đến nay đã thoát khỏi tình trạng yếu kém và có nhiều bước tiến khởi sắc, đóng góp vào GDP 5,6%/năm. Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phải củng cố, gia tăng chất lượng 4.400 HTX đang hoạt động hiệu quả, trong đó có 1.500 HTX ứng dụng công nghệ cao; các HTX nông nghiệp đang hoạt động yếu kém, đến năm 2020 phải hoạt động có hiệu quả. Để thực hiện điều đó phải nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, lãnh đạo và người dân hiểu sự cần thiết của Đề án phát triển 15.000 HTX, Liên hiệp HTX nông nghiệp.

Theo Phó Thủ tướng, thành lập HTX là nhiệm vụ, mệnh lệnh bắt buộc để thực hiện chủ trương của Đảng, và nhà nước, trong đó chủ thể quan trọng nhất là nông dân. Đây là đầu mối quan trọng để đưa sản xuất nông nghiệp lên sản xuất lớn; phát huy vai trò kinh tế hộ, tăng cường liên kết HTX với nông dân và nhà khoa học…

Phó Thủ tướng yêu cầu phải khắc phục chuyện buông lỏng, bởi kinh nghiệm cho thấy ở đâu cấp ủy, chính quyền quan tâm thì ở đó có phong trào tốt. Đồng thời cần tránh chuyện hành chính cưỡng ép, bệnh thành tích mà yêu cầu HTX hoạt động thực sự hiệu quả…

Về nguồn lực, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đề nghị Ngân hàng Nhà nước sớm ban hành nghị định sửa đổi Nghị định 55, tập trung hơn nữa cho lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Bộ NN&PTNT, các địa phương đánh giá lại đất đai và tài sản trên đất, tạo điều kiện để các HTX có đủ điều kiện vay vốn.

baoquangninh.com.vn

Share