Điều động, bổ nhiệm lãnh đạo một số sở, ban, ngành, địa phương

Ngày 6/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã họp bàn nhiều nội dung quan trọng, trong đó thông qua Nghị quyết về phân công, bổ nhiệm, hiệp y, bầu các chức danh chủ chốt của tỉnh, một số sở, ban, ngành, địa phương. Cụ thể:

1- Phân công, giới thiệu bầu đồng chí Nguyễn Văn Hưởng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy kiêm nhiệm Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Quảng Ninh, làm trưởng khối cơ quan tham mưu, giúp việc chung khối Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể cấp tỉnh.

2- Điều động, phân công đồng chí Phạm Văn Điệt, Tỉnh ủy viên thôi giữ chức Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Quảng Ninh để giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

3- Điều động, phân công, bổ nhiệm đồng chí Trần Văn Hùng, Tỉnh ủy viên thôi giữ chức Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cẩm Phả để giữ chức vụ Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

4- Điều động, phân công, bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, Tỉnh ủy viên thôi giữ chức Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hoành Bồ để giữ chức vụ Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao.

5- Điều động, giới thiệu bầu đồng chí Đào Thanh Lưỡng, Tỉnh ủy viên, thôi giữ chức Chánh Văn phòng Tỉnh ủy để giữ chức vụ Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh và Hội Nông dân Việt Nam chỉ định tham gia Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

6- Điều động, phân công đồng chí Hoàng Bá Nam, Tỉnh ủy viên thôi giữ chức Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Cô Tô để giữ chức vụ Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.

7- Phân công, chỉ định đồng chí Nguyễn Văn Hồi, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thị ủy thôi giữ chức Chủ tịch UBND thị xã để giữ chức vụ Bí thư Thị ủy Quảng Yên, giới thiệu giữ chức Chủ tịch HĐND TX Quảng Yên.

8- Điều động đồng chí Vũ Công Lực thôi giữ chức Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông để bầu giữ chức vụ Chủ tịch Liên Minh Hợp tác xã tỉnh Quảng Ninh.

9- Điều động đồng chí Nguyễn Anh Tú thôi giữ chức Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Uông Bí để chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Hoành Bồ.

10- Điều động đồng chí Trần Như Long thôi giữ chức Phó Trưởng ban Thường trực Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Cô Tô và giới thiệu để bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Cô Tô.

11- Thực hiện quy trình phân công đồng chí Trần Đức Thắng, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Quảng Yên thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐND thị xã để giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch UBND TX Quảng Yên.

12- Thực hiện quy trình phân công và giới thiệu đồng chí Nguyễn Mạnh Hà, Phó Bí thư Thành ủy Uông Bí để bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND TP Uông Bí.

13- Tiếp nhận và bầu đồng chí Trần Văn Ninh, nguyên Cục trưởng Cục Thuế Quảng Ninh giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

14- Hiệp y với Ban Cán sự Đảng Bộ Tài Chính, điều động, bổ nhiệm đồng chí Cao Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Sở Tài chính giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thuế Quảng Ninh.

15- Thành lập Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh Quảng Ninh theo Nghị định số 59/NĐ-CP trên cơ sở sáp nhập Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng công trình trọng điểm tỉnh và Ban Quản lý dự án các công trình giao thông thuộc Sở Giao thông Vận tải, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo gồm:

Giám đốc: Đồng chí Nguyễn Văn Tùng, nguyên Giám đốc Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng công trình trọng điểm,

Các Phó giám đốc: Đồng chí Đinh Văn Doãn, Nguyễn Văn Hùng, nguyên Phó Giám đốc Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng công trình trọng điểm tỉnh.

16- Thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ninh theo Nghị định số 59/NĐ-CP trên cơ sở sáp nhập Ban Quản lý các công trình Văn hóa – Thể thao và các ban quản lý dự án đầu tư thuộc các Sở Giáo dục và Đào tạo, Y tế…; bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo gồm:

Giám đốc: Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, nguyên Phó Giám đốc Sở Kế hoạch – Đầu tư.

Phó giám đốc: Đồng chí Nguyễn Hữu Đuyến và đồng chí Nguyễn Văn Khang, nguyên Phó Giám đốc Ban Quản lý các công trình Văn hóa – Thể thao.

17. Thành lập Ban Quản lý Dự án Hầm đường bộ qua Vịnh Cửa Lục, phân công đồng chí Vũ Văn Khánh, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải kiêm Trưởng Ban Quản lý dự án và bổ nhiệm đồng chí Phạm Văn Bảy, nguyên Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình Giao thông tỉnh giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Quản lý dự án.

Thực hiện Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ngày 12/3, các đồng chí: Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đỗ Thị Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Vũ Ngọc Giao, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đã trao các quyết định của Ban Thường vụ.

Đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, trao quyết định giữ chức Bí thư Thị ủy Quảng Yên cho đồng chí Nguyễn Văn Hồi.
Đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, trao quyết định giữ chức vụ Bí thư Thị ủy Quảng Yên cho đồng chí Nguyễn Văn Hồi.

Tại các hội nghị công bố quyết định, các đồng chí lãnh đạo tỉnh ghi nhận nỗ lực của các tập thể đã phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong ý chí, hành động, tập hợp sức mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ; tinh thần phấn đấu, dám nghĩ, dám làm của từng đồng chí trong thực hiện nhiệm vụ trên mỗi cương vị công tác. Đồng thời mong muốn các đồng chí lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương, sớm ổn định, kiện toàn tổ chức bộ máy và các chức danh tiếp theo, triển khai ngay nhiệm vụ được giao, nhằm hoàn thành các mục tiêu kinh tế – xã hội của tỉnh đã đề ra.

Đồng chí Đỗ Thị Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng đồng chí Đào Thanh Lưỡng nguyên Chánh Văn phòng Tỉnh ủy giữ chức vụ Chủ  tịch Hội Nông dân tỉnh
Đồng chí Đỗ Thị Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng đồng chí Đào Thanh Lưỡng nguyên Chánh Văn phòng Tỉnh ủy giữ chức vụ Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh.
Đồng chí Đỗ Thị Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, trao quyết định cho đồng chí
Đồng chí Đỗ Thị Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, trao quyết định điều động, luân chuyển của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với đồng chí Nguyễn Anh Tú, Chủ tịch UBND TP Uông Bí giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Hoành Bồ.
Đồng chí Nguyễn Đức Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao quyết đinh chức vụ Giám đốc Sở VH-TT cho đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, nguyên Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hoành Bồ.
Đồng chí Nguyễn Đức Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, trao quyết định  bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Sở VH-TT cho đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, nguyên Bí thư Huyện ủy, nguyên Chủ tịch HĐND huyện Hoành Bồ.
Đồng chí Nguyễn Đức Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh,
Đồng chí Nguyễn Đức Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Sở KH&ĐT cho đồng chí Trần Văn Hùng, nguyên Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TP Cẩm Phả.
gg
Đồng chí Nguyễn Đức Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, trao quyết định điều động của UBND tỉnh cho đồng chí Vũ Công Lực giữ chức vụ Chủ tịch Liên Minh Hợp tác xã tỉnh.
 
v

Đồng chí Nguyễn Đức Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh cho đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, nguyên Phó Giám đốc Sở KH&ĐT.

Đồng chí Vũ Ngọc Giao, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy trao Quyết định điều động, phân công đồng chí Hoàng Bá Nam, nguyên Bí thư Huyện ủy, nguyên Chủ tịch UBND huyện Cô Tô giữ chức vụ Chánh Văn phòng Tỉnh ủy. Ảnh: Hoàng Phương (Trung tâm TT-VH Cô Tô)
Đồng chí Vũ Ngọc Giao, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy trao Quyết định điều động, phân công đồng chí Hoàng Bá Nam, nguyên Bí thư Huyện ủy, nguyên Chủ tịch UBND huyện Cô Tô giữ chức vụ Chánh Văn phòng Tỉnh ủy. Ảnh: Hoàng Phương (Trung tâm TT-VH Cô Tô)
Đồng chí Vũ Ngọc Giao, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy
Đồng chí Vũ Ngọc Giao, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy trao Quyết định điều động đồng chí Trần Như Long nguyên Phó trưởng Ban Thường trực Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh, giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Cô Tô. Ảnh: Hoàng Phương (Trung tâm TT-VH Cô Tô)

Share