Đổi mới hoạt động của kinh tế tập thể

Năm 2018, tỉnh Quảng Ninh đã chú trọng phát triển kinh tế tập thể, đặc biệt là nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý, kinh doanh ở nhiều lĩnh vực ngành nghề, góp phần phát triển kinh tế khu vực nông thôn và tạo việc làm cho nhiều lao động.

Cụ thể, Quảng Ninh đã nghiêm túc triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng về tiếp tục đổi mới, phát triển nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Trên tinh thần đó, hoạt động kinh tế tập thể đã bám sát chỉ đạo của tỉnh, Liên minh HTX Việt Nam triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Luật HTX năm 2012. Năm 2018, toàn tỉnh có 70 HTX thành lập mới hoạt động đa lĩnh vực ngành nghề gồm: Nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, thương mại…

Liên minh HTX tỉnh tổ chức tọa đàm liên kết sản xuất trong chuỗi giá trị.
Liên minh HTX tỉnh và đại diện các doanh nghiệp ký kết biên bản ghi nhớ liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm HTX trên địa bàn Quảng Ninh.

Để nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành, năm 2018 Liên minh HTX tỉnh đã tổ chức 15 lớp tập huấn nghiệp vụ cho 450 cán bộ quản lý HTX. Các lớp tập huấn được tổ chức trực tiếp ở những địa phương có nhiều HTX, điều này thuận tiện cho các thành viên đi lại, đảm bảo đủ số lượng người tham gia. Nội dung bám sát các mục tiêu đổi mới của HTX về quản lý chất lượng sản phẩm gắn với các chương trình kinh tế – xã hội của địa phương. Đồng thời, tạo điều kiện cho các thành viên tham quan những mô hình HTX điểm ở trong và ngoài tỉnh. Qua đó, đã giúp các thành viên cập nhật kịp thời kiến thức và nắm bắt tốt định hướng phát triển sản xuất kinh doanh.

Liên minh HTX tỉnh bàn giao hệ thống
Liên minh HTX tỉnh bàn giao hệ thống dây chuyền sản xuất cho HTX Phát triển Đình Trung tại xã Húc Động, huyện Bình Liêu.

Năm qua UBND tỉnh đã chỉ đạo sát sao việc giải thể các HTX hoạt động yếu kém. Liên minh HTX tỉnh được UBND tỉnh giao làm Tổ trưởng tổ tư vấn hỗ trợ phát triển HTX tỉnh có trách nhiệm phối hợp cùng các sở, ngành, địa phương liên quan rà soát, phân loại HTX yếu kém để giải quyết dứt điểm việc giải thể. Kết thúc năm 2018, Liên minh HTX tỉnh đã tổ chức giải thể 79 HTX không chuyển đổi theo Luật HTX năm 2012, hoàn thành cơ bản việc giải thể HTX trên địa bàn tỉnh. Liên minh HTX tỉnh cũng tranh thủ nguồn lực, hỗ trợ của Liên minh HTX Việt Nam xây dựng mô hình liên kết gắn với chuỗi giá trị sản phẩm.

Năm 2018, Liên minh HTX tỉnh đã giới thiệu xây dựng phương án hỗ trợ thiết bị, công nghệ sản xuất kinh doanh cho HTX Phát triển Đình Trung (xã Húc Động, huyện Bình Liêu). Đây là HTX chuyên sản xuất, chế biến sản phẩm miến dong được nhận hỗ trợ một hệ thống máy xát củ dong riềng công nghệ mới; 1 bộ máy tính, máy in; 1.000 bao bì, nhãn mác sản phẩm, tổng kinh phí hỗ trợ gần 300 triệu đồng. Qua đó, giúp đơn vị này nâng cao hiệu quả trong tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh, mang lại lợi ích cho thành viên, phát triển gắn với chuỗi giá trị sản xuất bền vững.

Bên cạnh đó, nhiều HTX đã ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, phát triển, nâng cao chất lượng thương hiệu địa phương, như: Nếp cái hoa vàng, na dai, vải thiều Đông Triều, cam Vạn Yên… Nhiều HTX thực hiện liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị sản phẩm, quy mô lớn tại các địa phương, góp phần nâng lãi bình quân của HTX đạt 288,5 triệu đồng/năm; thu nhập bình quân của lao động thường xuyên trong HTX đạt 33,5 triệu đồng/năm.

Mô hình trồng thanh long ruột đỏ của HTX Thanh Long Uông Bí  (TP Uông Bí)
Mô hình trồng thanh long ruột đỏ của HTX Thanh Long Uông Bí (TP Uông Bí).

Tuy nhiên, kinh tế tập thể tỉnh vẫn chưa thực sự rõ nét, chưa có sự đột phá trong tăng trưởng và ổn định. Nhiều HTX thành lập mới còn mang tính hình thức, lúng túng trong hướng đi, mở rộng quy mô hoạt động phương án sản xuất kinh doanh. Sự liên kết, hợp tác của các HTX chưa chặt chẽ, hiệu quả thấp…

Theo ông Vũ Công Lực, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh, năm 2019 Liên minh bám sát chỉ đạo của tỉnh và Liên minh HTX Việt Nam tập trung phát triển HTX thành lập mới. Đề xuất với tỉnh kế hoạch xây dựng và phát triển các mô hình liên kết giữa doanh nghiệp với HTX và nông dân sản xuất theo chuỗi, gắn sản xuất với chế biến, tiêu thụ nông sản thông qua hợp đồng kinh tế; triển khai hiệu quả Quyết định số 461/QĐ-TTg ngày 27/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án phát triển 15.000 HTX, Liên hiệp HTX hoạt động có hiệu quả năm 2020.

baoquangninh.com.vn

Share