GDP quý I tăng 6,79%, chậm hơn so với quý I năm 2018

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê công bố ngày 29/3, GDP quý I/2019 ước tính tăng 6,79% so với cùng kỳ năm trước. Mức này, theo Tổng cục Thống kê tuy thấp hơn mức tăng trưởng của quý I/2018 (7,38%) nhưng cao hơn mức tăng trưởng quý I của các năm 2011-2017.
GDP quý I/2019 chậm hơn mức tăng kỷ lục năm 2018.

Tuy tăng trưởng quý I/2019 thấp hơn cùng kỳ năm trước nhưng cao hơn mức tăng trưởng của các năm từ 2011 – 2017.
Đóng góp vào mức tăng chung, khu vực nông, lâm, thuỷ sản tăng 2,68%, đóng góp 4,9% vào mức tăng trưởng chng.Khu vực công nghiệp, xây dựng tăng 8,63% đóng góp 51,2%. Khu vực dịch vụ tăng 6,5%, đóng góp 43,9%.
Về cơ cấu kinh tế quý I, khu vực nông, lâm, thuỷ sản chiếm tỷ trọng 10,16%, công nghiệp xây dựng chiếm 35,25%, dịch vụ chiếm 44,04%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 10,55%. Cơ cấu tương ứng của cùng kỳ năm ngoái là 10,35% – 35,31% – 43,72% – 10,62%.
Xét về góc độ sử dụng GDP quý I năm nay, tiêu dùng cuối cùng tăng 7,09% so với cùng kỳ năm trước. Tích luỹ tài sản tăng 6,2%%. Xuất khẩu hàng hoá và dịch vụ tăng 6,81%, nhập khẩu hàng hoá và dịch vụ tăng 8,7%.
Theo đánh giá của phía Tổng cục Thống kê, mức tăng trưởng của quý I đạt khá, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát thấp trong 3 năm từ 2017-2019. Mặt khác, môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện, doanh nghiệp thành lập mới tăng cao nhất trong 5 năm trở lại đây. Tỉ lệ thất nghiệm, thiếu việc làm có xu hướng giảm dần. An sinh xã hội được quan tâm thực hiện. Năng lực sản xuất của nền kinh tế mở rộng, tạo đà cho kinh tế phát triển trong các năm tiếp theo.
Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, cho biết, năm 2019 kinh tế thế giới có xu hướng tăng trưởng chậm lại với các yếu tố rủi ro, thách thức gia tăng. Hoạt động thương mại và đầu tư thế giới giảm, bất đồng giữa các nước lớn về định hình hệ thống thương mại toàn cầu ngày càng sâu sắc.
Dù vậy, ở trong nước, nhờ những thuận lợi từ kết quả ấn tượng đạt được trong năm 2018, nền kinh tế những tháng đầu năm tiếp tục chuyển biến tích cực.
“Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức thấp nhưng cũng đối mặt nhiều khó khăn, thách thức với tăng trưởng chậm lại của một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực; giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp; biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh trên vật nuôi diễn biến phức tạp”, ông Nguyễn Bích Lâm phân tích.
“Lãnh đạo Chính phủ đã đặt mục tiêu tăng trưởng cao hơn 6,8% thể hiện quyết tâm chính trị giải quyết cho được các nút thắt, khó khăn của nền kinh tế. Chính phủ đã có chỉ đạo sát sao với các bộ ngành trong từng lĩnh vực”, đại diện Tổng cục Thống kê nói.

chinhphu.vn

Share