Giải pháp phát triển kinh tế hợp tác xã

Theo thống kê của Liên minh HTX, hiện nay, toàn tỉnh có tổng số 357 HTX, trong đó có 225  HTX hoạt động ở lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp; 60 HTX hoạt động ở lĩnh vực xây dựng, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; 30 HTX giao thông vận tải; 37 HTX thương mại, dịch vụ… Doanh thu bình quân của một HTX đạt 423 triệu đồng/năm, lợi nhuận bình quân đạt 78 triệu đồng/năm, thu nhập của lao động làm việc thường xuyên trong HTX đạt gần 25 triệu đồng/năm. Mỗi năm kinh tế hợp tác đóng góp khoảng 1,5% GDP của tỉnh.

Thành viên HTX Nông nghiệp Hồng Hải (phường Hà Phong, TP Hạ Long) chăm sóc rau màu.
Thành viên HTX Nông nghiệp Hồng Hải (phường Hà Phong, TP Hạ Long) chăm sóc rau màu.

Thời gian qua, tỉnh đã đầu tư, hỗ trợ bằng việc ban hành hàng loạt các chính sách ưu đãi về vốn vay phát triển HTX, đào tạo cán bộ quản lý, các chính sách thuế, giá thuê đất phục vụ sản xuất… Nhưng thực tế nhiều chính sách của tỉnh được ban hành nhưng không được thực hiện hoặc thực hiện chưa hiệu quả. Đặc biệt, sự quan tâm của cấp uỷ, chính quyền ở một số địa phương với các tổ chức kinh tế hợp tác, HTX chưa cao. Việc tiếp cận cơ chế chính sách ưu đãi, hay việc giải quyết các khó khăn, vướng mắc cho các tổ chức này còn chậm. Hầu hết các HTX hiện nay hoạt động thiếu ổn định, quy mô sản xuất nhỏ lẻ, thiếu sự liên kết. Sản phẩm làm ra có chất lượng thấp, số lượng ít, sức cạnh tranh không cao. Một hạn chế nữa là trình độ năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý còn yếu về chuyên môn nghiệp vụ, chưa nhiệt tình, tâm huyết với công việc. Nhiều cán bộ có tâm lý không muốn gắn bó lâu dài với HTX vì thu nhập thấp và thiếu tính ổn định.

Để tháo gỡ những khó khăn trên, đưa kinh tế hợp tác phát triển mạnh mẽ, trở thành nguồn lực quan trọng góp phần phát triển kinh tế – xã hội tỉnh, phát huy tiềm năng thế mạnh của địa phương và xây dựng nông thôn mới, theo ông Nguyễn Văn Nghi, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh, cần tăng cường công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối về phát triển kinh tế hợp tác, HTX trong cán bộ, công chức, viên chức, các cấp, ngành; tổ chức các hội thảo, toạ đàm tuyên truyền chính sách HTX kiểu mới và giới thiệu các mô hình HTX hoạt động hiệu quả. Cùng với đó, xây dựng và triển khai các đề án phát triển mô hình HTX kiểu mới, điển hình tiên tiến, nhất là mối liên kết giữa doanh nghiệp – HTX – nông dân nhằm sản xuất theo chuỗi. Từ đó, gắn chế biến với tiêu thụ nông sản thông qua hợp đồng kinh tế. Tại các địa phương hỗ trợ các HTX tham gia vào chương trình mỗi xã, phường một sản phẩm (OCOP) của tỉnh… Bên cạnh đó, chú trọng công tác đào tạo nguồn nhân lực cho HTX,  bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn cho đội ngũ này, đào tạo và đào tạo lại cho thành viên, người lao động trong HTX.

Ngoài ra theo ý kiến của các chuyên gia, để thúc đẩy kinh tế HTX phát triển, các đơn vị, ngành cũng cần tạo điều kiện hỗ trợ HTX kinh phí để tham gia các chương trình xúc tiến thương mại, hội chợ, triển lãm trong và ngoài nước; xây dựng kênh thông tin giá cả, dự báo thị trường về vật tư nông nghiệp, nông sản hàng hoá cũng như tăng cường quảng bá giới thiệu sản phẩm nhằm đưa hàng hoá vào siêu thị tiến tới xuất khẩu. Để làm được điều đó cần xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ cho vùng chuyên canh, đẩy nhanh tiến độ giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các HTX. Đồng thời, hỗ trợ, khuyến khích HTX xây dựng các vùng chuyên canh làm đầu mối cung cấp nông sản cho các cơ sở chế biến trong, ngoài tỉnh hướng đến thị trường xuất khẩu.

Được biết, thời gian qua, Liên minh HTX tỉnh đã phối hợp với Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh hướng dẫn các HTX vay vốn hỗ trợ lãi suất ưu đãi. Đồng thời, khuyến khích HTX hình thành và phát triển tín dụng nội bộ để chủ động trong sản xuất, kinh doanh cũng như nâng cao thu nhập, điều kiện sống của thành viên và nhân dân trên địa bàn.

baoquangninh.com.vn

Share