Giải quyết 72 ý kiến, kiến nghị cho HTX

Ngày 7/6, UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 3914/UBND-NLN3 về việc tháo gỡ khó khăn của các HTX trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo Sở TN&MT trực tiếp gặp và tháo gỡ khó khăn cho HTX tại một buổi cà phê doanh nhân.
Lãnh đạo Sở TN&MT trực tiếp gặp và tháo gỡ khó khăn cho HTX tại một buổi “Cà phê doanh nhân”.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu lãnh đạo các sở, ban, ngành và địa phương trực tiếp tháo gỡ khó khăn vướng mắc của 36 HTX với 72 ý kiến, kiến nghị đã được tổng hợp. Ý kiến, kiến nghị các HTX liên quan nội dung, như: HTX không có trụ sở làm việc; thiếu đất xây dựng nhà xưởng, kho hàng phục vụ sản xuất; thiếu nước tưới phục vụ sản xuất; tháo gỡ mã số thuế cho HTX; nguồn vốn cho HTX vay lãi suất thấp; xây dựng thương hiệu, nhãn mác sản phẩm cho HTX; hỗ trợ đào tạo, tập huấn cho cán bộ quản lý HTX…

Sau khi giải quyết ý kiến, kiến nghị của HTX, các đơn vị sẽ gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh trước ngày 26/6/2018. Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tổng hợp kết quả và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/6/2018.

baoquangninh.com.vn

Share