Giao dịch với đối tác Trung Quốc, doanh nghiệp Việt Nam cần đặc biệt lưu ý gì?

TS. Đào Việt Anh – Tham tán Thương mại Việt Nam tại Trung Quốc – lưu ý các doanh nghiệp Việt Nam khi giao dịch với đối tác Trung Quốc phải thực hiện bằng hợp đồng theo thông lệ của thương mại quốc tế để tránh rủi ro.

Share