Giấy mời dự Đại hội Liên minh HTX và DNNQD tỉnh Quảng Ninh lần thứ V, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

mat 1

mat 2

Share