Giấy mời tham dự lớp bồi dưỡng, tập huấn cán bộ HTX trên địa bàn thị xã Đông Triều

Thực hiện Kế hoạch số 208/KH-LM ngày 12/6/2018 của Liên minh Hợp tác xã Tỉnh về việc triển khai công tác bồi dưỡng, tập huấn cán bộ hợp tác xã năm 2018 trên địa bàn Tỉnh, Liên minh HTX Tỉnh tổ chức lớp bồi dưỡng, tập huấn cán bộ các HTX trên địa bàn thị xã Đông Triều.

  1. Nội dung:

Quản lý tiêu chuẩn và chất lượng sản phẩm gắn với các chương trình kinh tế – xã hội của tỉnh Quảng Ninh.

  1. Thành phần:

Thành viên Hội đồng quản trị; Giám đốc; Phó giám đốc; Thành viên Ban Kiểm soát hoặc Kiểm soát viên; Kế toán trưởng, Kế toán viên; Cán bộ quản lý khác của HTX.

  1. Thời gian:

+ Thời gian: 05 ngày, bắt đầu từ ngày 15/11/2018.

(Trong đó: học lý thuyết 03 ngày và đi khảo sát thực tế 02 ngày).

+ Khai giảng: 8’00 giờ, ngày 15 tháng 11 năm 2018 (thứ năm).

  1. Địa điểm:

Hội trường HTX SX KD DVNN Độc Lập.

Địa chỉ: Khu 1, phường Đông Triều, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

Liên hệ: Đ/c Lê Trung Thành – Trưởng Ban Chính sách Phát triển HTX. ĐT: 0983320482.

Trân trọng kính mời các đồng chí đến dự./.

Share