Hỗ trợ phát triển KHCN: Động lực cho doanh nghiệp phát triển

Trong những năm qua, các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn tỉnh đã từng bước quan tâm, đầu tư vào khoa học công nghệ (KHCN), đặc biệt là vấn đề bảo hộ, xác lập quyền sở hữu công nghiệp, hệ thống quản lý tiên tiến… Qua đó góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và năng lực cạnh tranh về sản phẩm hàng hoá trong giai đoạn hiện nay.

Đóng gói sản phẩm tại Công ty TNHH Chè Hằng Nga (TP Hạ Long).
Đóng gói sản phẩm tại Công ty TNHH Chè Hằng Nga (TP Hạ Long).

Nhận thức được tầm quan trọng và lợi ích mang lại của tài sản trí tuệ đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh, thành lập từ năm 2007 đến nay, Công ty TNHH Chè Hằng Nga (TP Hạ Long) đã chủ động đăng ký bảo hộ 35 nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp cho sản phẩm của mình. Bà Nguyễn Thị Nga, Giám đốc Công ty TNHH Chè Hằng Nga, chia sẻ: “Trong quá trình phát triển, mở rộng phạm vi kinh doanh, Công ty rất chú trọng tới vấn đề bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Do đó, chúng tôi đã chủ động tìm đến Sở KH&CN để được tư vấn xây dựng hồ sơ thủ tục đăng ký nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp cho sản phẩm chè Hằng Nga. Trong đó, 50% được hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết 15/2009/NQ-HĐND, ngày 11-12-2009 của HĐND tỉnh “Về một số cơ chế chính sách khuyến khích hỗ trợ các tổ chức, cá nhân trong hoạt động KHCN trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh”. Cùng với Công ty TNHH Chè Hằng Nga, từ năm 2010 đến nay, 242 doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khác trên địa bàn tỉnh được lợi từ chính sách này. Tổng kinh phí hỗ trợ là 4,5 tỷ đồng. Có thể thấy, sau khi được cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu, áp dụng công cụ, hệ thống quản lý tiên tiến, hoạt động năng suất, chất lượng thì phần lớn các sản phẩm đã tạo được sự chú ý nhất định đối với người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh, thông qua xác định địa danh, xuất xứ, chất lượng của sản phẩm.

Tuy nhiên, các mức hỗ trợ theo Nghị quyết số 15/2009/NQ-HĐND được xây dựng và ban hành theo điều kiện kinh tế – xã hội, ngân sách tại thời điểm năm 2009, đến nay một số nội dung không còn phù hợp với tình hình thực tiễn. Cụ thể là mức hỗ trợ thấp, không khuyến khích cho hoạt động sáng chế, ứng dụng KHCN; nhiều nội dung cần khuyến khích, nhưng không có chính sách như mã số, mã vạch, tiêu chuẩn cơ sở, công bố hợp chuẩn, hợp quy… Nhằm tháo gỡ những bất cập từ thực tiễn, Sở KH&CN đã tham mưu với tỉnh sửa đổi, bổ sung chính sách. Đến tháng 12-2016, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 43/2016/NQ-HĐND về một số cơ chế tài chính khuyến khích, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân trong hoạt động KHCN trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020 thay thế Nghị quyết số 15/2009/NQ-HĐND, ngày 11-12-2009 của HĐND tỉnh. Theo đó, các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân trên địa bàn tỉnh được hỗ trợ tư vấn lập hồ sơ và kinh phí thực hiện trong hoạt động xác lập quyền sở hữu công nghiệp; áp dụng công cụ, hệ thống quản lý tiên tiến; xây dựng tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm hàng hoá; tham dự chợ công nghệ và thiết bị, hội chợ thương hiệu. Mỗi năm, tỉnh sẽ chi 1,3 tỷ đồng cho chính sách này. Ông Nguyễn Hữu Nguyên, Giám đốc Công ty CP Thuỷ sản Đại Yên, cho biết: Công ty được thành lập từ năm 1967, tiền thân là Xí nghiệp Sản xuất thuỷ sản thuộc Sở Thuỷ sản (nay là Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn). Nhưng từ năm 2000, đơn vị chuyển đổi mô hình sang công ty cổ phần. Công ty đã đầu tư hàng tỷ đồng cho việc xây dựng, nâng cấp sửa chữa hệ thống nhà xưởng, trang thiết bị, công nghệ phục vụ sản xuất. Cùng với đó, Công ty đã quan tâm đăng ký, bảo hộ 1 nhãn hiệu và 1 kiểu dáng công nghiệp cho sản phẩm nước mắm Đại Yên. Nắm bắt chính sách mới của tỉnh về hỗ trợ doanh nghiệp phát triển KHCN, Công ty sẽ tiếp tục lập hồ sơ đăng ký thêm nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, công bố hợp chuẩn, hợp quy, tiêu chuẩn cơ sở… cho một số sản phẩm mới của Công ty.

Ngoài việc nâng kinh phí hỗ trợ, chính sách mới còn bổ sung thêm một số hoạt động khác phù hợp với tình hình thực tiễn, đồng thời có khung giới hạn số lượng/đơn vị. Theo lãnh đạo Sở KH&CN, quan điểm hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước chỉ mang tính khuyến khích, do đó doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân cần phải quan tâm, chủ động đầu tư phát triển KHCN. Qua đó góp phần bảo vệ thương hiệu và nâng cao sức cạnh tranh sản phẩm, hàng hoá của đơn vị trên thị trường trong giai đoạn hiện nay.

baoquangninh.com.vn

Share