Hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp: Cách làm của Quảng Ninh

Quảng Ninh sau gần 3 năm thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đã có nhiều cách làm riêng, được Trung ương đánh giá có hiệu quả cao và trở thành bài học kinh nghiệm cho nhiều địa phương trong cả nước. Những giải pháp hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp của tỉnh không chỉ là động lực cho doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ hơn mà còn góp phần không nhỏ trong tăng trưởng kinh tế địa phương.

Lãnh đạo tỉnh trao đổi với các doanh nhân tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp, tháng 7/2018. Ảnh: Đỗ Phương
Lãnh đạo tỉnh trao đổi với các doanh nhân tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp, tháng 7/2018. Ảnh: Đỗ Phương

Ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết 35/NQ-CP (ngày 16/5/2016) về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 và Chỉ thị 26/CT-TTg (ngày 16/5/2016) về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đến 2020, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Chương trình hành động triển khai cụ thể hóa. Theo đó, UBND tỉnh giao 36 sở, ban, ngành, tổ chức liên quan và 14 địa phương triển khai 72 nhiệm vụ trong năm 2016 và các năm tiếp theo, trong đó tập trung phát triển doanh nghiệp tới năm 2020 toàn tỉnh có 25.000 doanh nghiệp. Thời điểm đó, Quảng Ninh là một trong những địa phương đi đầu trong triển khai các nhiệm vụ này.

Trong quá trình thực hiện, công tác chỉ đạo điều hành của tỉnh liên tục có nhiều đổi mới, linh hoạt thông qua việc ban hành và chỉ đạo triển khai các kế hoạch, chương trình hành động về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp. Các giải pháp của tỉnh khi triển khai đạt hiệu quả rõ nét.

Năm 2018 Quảng Ninh đưa vào vận hành Cổng Thông tin hành chính công tại địa chỉ http://hanhchinhcongquangninh.gov.vn, toàn bộ các thủ tục của các sở, ban, ngành và huyện thị xã, thành phố trong tỉnh được công khai và đăng ký trực tuyến mức độ 3. Qua đó, rút ngắn thời gian và các thủ tục cho người dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư. Tỷ lệ đăng ký qua mạng điện tử là 25% tăng 24,9% so với trước khi có Nghị quyết 35/NQ-CP.

Cán bộ Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh hướng dẫn công dân giải quyết thủ tục hành chính.
Cán bộ Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh hướng dẫn công dân giải quyết thủ tục hành chính.

Đến thời điểm hiện tại, có 1.214 TTHC (chiếm 100%) được công khai tại trung tâm hành chính công các cấp, trang thông tin điện tử thành phần của các sở, ngành, địa phương. Trên địa bàn tỉnh 100% các sở, ban, ngành và địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh có trang web và 100% TTHC có thể đăng ký qua mạng theo từng mức độ khác nhau và tuỳ theo tính đặc thù của thủ tục. Toàn bộ các dự án đầu tư, các quy hoạch, các cơ chế chính sách đầu được cập nhật đầy đủ trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh và cổng thành phần của các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh.

Quảng Ninh đã triển khai sử dụng hệ thống một cửa điện tử tại 100% các cơ quan, đơn vị có TTHC (24/24 sở, ban, ngành; 14/14 UBND cấp huyện; 15/15 trung tâm hành chính công; 186/186 bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã). Trong năm 2018, tổng số hồ sơ TTHC trên toàn tỉnh là 742.100; tỷ lệ giải quyết đúng hạn từ 97-99%; tổng số dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 cả 3 cấp của tỉnh đang giải quyết đạt tỷ lệ trên 85,5%. UBND tỉnh chỉ đạo cắt giảm 30% các cuộc hội họp, để lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành dành thời gian đi cơ sở nắm bắt tình hình, giải quyết dứt điểm các kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp.

Quảng Ninh lần thứ 2 dẫn đầu Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI 2018). Điều này một lần nữa khẳng định những giải pháp đồng hành cùng doanh nghiệp, thúc đẩy đầu tư của tỉnh đã phát huy được hiệu quả, tạo được niềm tin đối với cộng đồng doanh nghiệp.

Quảng Ninh là địa phương dẫn đầu chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2018.
Quảng Ninh dẫn đầu Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2018.

Tiếp tục với những kết quả đạt được, Quảng Ninh đang xây dựng nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, cải thiện môi trường, thu hút đầu tư kinh doanh, hỗ trợ tạo đà cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, người dân được hiệu quả. Trọng tâm là tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đổi mới trong công tác tiếp xúc doanh nghiệp, tạo mọi điều kiện thuận lợi để phát triển các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, đồng hành cùng doanh nghiệp; tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện, nhất là về đơn giản hóa TTHC, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cung cấp dịch vụ công trực tuyến; xóa bỏ rào cản, xây dựng cơ chế chính sách, phát triển mạnh doanh nghiệp, thúc đẩy khởi nghiệp.

Đồng thời, tỉnh tiếp tục vào cuộc quyết liệt trong hỗ trợ các nhà đầu tư để sớm cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các dự án lớn có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Chủ động phối hợp với các nhà đầu tư hỗ trợ tối đa về thủ tục, công tác chuẩn bị đầu tư, GPMB… để triển khai các dự án; hỗ trợ đào tạo doanh nghiệp nâng cao năng lực quản lý, hội nhập quốc tế, đào tạo nghề, khuyến khích áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng, tiên tiến, đổi mới sáng tạo, áp dụng công nghệ mới, nâng cao chất lượng và khả năng cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường.

Theo đánh giá của cơ quan chuyên môn, trước yêu cầu thực tiễn phát triển, việc hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh luôn cần phải có những giải pháp mới. Theo kế hoạch, năm 2019 toàn tỉnh phải phát triển được 3.940 doanh nghiệp để đạt tổng số 21.500 doanh nghiệp vào cuối năm nay. Chỉ tiêu này được đánh giá là khá khó khăn. Do vậy, các cấp, ngành của tỉnh đang dồn sức tiếp tục tìm tòi, xây dựng và triển khai những giải pháp hiệu quả hơn nữa.

baoquangninh.com.vn

Share