Hỏi đáp về truy thu BHXH cho Chủ nhiệm HTX

Ông Nguyễn Văn Quân (Hà Nội) hiện là công chức, đóng BHXH liên tục từ ngày 1/8/1999 đến nay. Ông có thời gian làm Chủ nhiệm Hợp tác xã toàn xã từ tháng 5/1992 đến ngày 30/7/1999. Từ tháng 5/1992 đến ngày 1/7/1997 ông Quân đã được tính thời gian công tác có đóng BHXH.

Ảnh minh họa, nguồn: internet

Từ ngày 1/7/1997 đến ngày 30/7/1999 ông Quân chưa được tính là thời gian công tác. Ông Quân đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn nộp BHXH cho thời gian này để ông được cộng nối thời gian đóng BHXH.

Về vấn đề này, BHXH TP. Hà Nội trả lời như sau:

Ngày 10/5/2016, BHXH Việt Nam đã có Văn bản số 1648/BHXH-BT trả lời: “Căn cứ quy định tại Khoản 3, Điều 2 Quyết định số 250/QĐ-TTg ngày 29/1/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc giải quyết chế độ, chính sách đối với chủ nhiệm hợp tác xã có quy mô toàn xã trong thời kỳ bao cấp chưa được hưởng chế độ của Nhà nước, đối với người có thời gian làm chủ nhiệm hợp tác xã nông nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có quy mô toàn xã trực tiếp làm ít nhất một trong các công việc quy định tại Điều 1 Quyết định số 250/QĐ-TTg thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc theo quy định của pháp luật về BHXH nhưng chưa đóng BHXH bắt buộc thì phải truy đóng để tính hưởng chế độ BHXH theo quy định”.

Do vậy, trường hợp là chủ nhiệm hợp tác xã sau ngày 1/7/1997 chưa được hướng dẫn tại văn bản nào, nên BHXH TP. Hà Nội không có căn cứ giải quyết truy thu BHXH.

Theo Chinhphu.vn

Share