Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018 khối thi đua các Hội có tính chất đặc thù tỉnh Quảng Ninh

Trong 02 ngày 17 và 18/7/2018 tại Phường Trà Cổ, thành phố Móng Cái, Khối thi đua các Hội có tính chất đặc thù tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác và phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2018, triển khai những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Phó Trưởng ban Dân vận tỉnh ủy, đồng chí Phạm Thị Thắm – Phó Trưởng Ban Thi đua khen thưởng tỉnh, các đồng chí lãnh đạo đại diện cho các đơn vị và cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng trong Khối thi đau các hội có tính chất đặc thù.

Hội nghị đã thông qua Báo cáo kết quả công tác và phong trào thi đua 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018.

Đồng chí Phan Thế Bảo, Phó Chủ tịch Liên minh HTX phát biểu tham luận tại hội nghị.

Phát biểu tham luận với hội nghị, đồng chí Phan Thế Bảo – Phó Chủ tịch liên minh HTX tỉnh đồng tình với báo cáo đánh giá của đồng chí Trưởng khối và bổ sung làm rõ thêm một số hoạt động của Liên minh HTX tỉnh. 6 tháng đầu năm Liên minh HTX tỉnh đã triển khai phát động các phong trào thi đua sâu rộng đến các địa phương, các HTX và đơn vị thành viên. Cụ thể phát động các phong trào thi đua do Liên minh HTX Việt Nam phát động: “Đoàn kết, sáng tạo, nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX, Liên hiệp HTX, Liên minh HTX các cấp, góp phần xây dựng Nông thôn mới” và phong trào của Tỉnh về “Đổi mới, phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh”, “Quảng Ninh chung sức xây dựng Nông thôn mới”, “Doanh nghiệp giỏi, Doanh nhân tiêu biểu”,..v.v. Các phong trào thi đua đã thu hút được nhiều đơn vị, cá nhân tích cực đăng ký tham gia.

Để hoàn thành các nhiệm vụ được giao, ngay từ đầu năm 2018 Liên minh HTX tỉnh đã triển khai, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tập thể, cá nhân, người lao động trong Cơ quan Liên minh HTX. Tăng cường phối hợp với các Sở, ngành triển khai các chương trình, kế hoạch đã được ký kết. Kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm đã có 42 HTX được thành lập mới, tuyên truyền, vận động 09 đơn vị tham gia thành viên Liên minh HTX; tham mưu cho UBND tỉnh thành lập Tổ tư vấn hỗ trợ HTX để thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ thành lập mới, giải thể và chuyển đổi mô hình HTX; phối hợp với Viện phát triển kinh tế hợp tác (Liên minh HTX Việt Nam) cùng với UBND Thị xã Đông triều và Huyện Bình Liêu hỗ trợ xây dựng 02 mô hình HTX gắn với chuỗi giá trị; Hỗ trợ cho các HTX, DN, cơ sở sản xuất tham gia Hội chợ OCOP Quảng Ninh Xuân 2018 từ 07-12/02/2018 và dịp 30/4-1/5 từ ngày 27/4-02/5 tại Cung quy hoạch hội chợ triển lãm tỉnh, hỗ trợ cho các HTX, DN, cơ sở sản xuất tham gia trưng bày hàng tại Hội chợ xúc tiến  thương mại các HTX năm 2018 do Liên minh HTX Việt Nam Tổ chức từ ngày 18-20/5/2018 tại công viên Thống Nhất, Thành phố Hà Nội; ký Chương trình phối hợp với Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh về công tác tuyên truyền  phát triển kinh tế tập thể, phát triển hợp tác xã, giai đoạn (2018-2020. Đến nay Liên minh HTX tỉnh đã hoàn thành các Chương trình phối hợp thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 07/3/2017 của Tỉnh ủy Quảng Ninh về đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 56-KL/TW ngày 21/2/2013 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, ký Chương trình phối hợp giữa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Liên minh Hợp tác xã thực hiện Chương trình phối hợp số 2933/TrPh-BNN-LMHTX-HND ngày 18/4/2018 giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Liên minh HTX Việt Nam và Trung Ương Hội nông dân Việt Nam; ký kết kế hoạch thực hiện Chương trình phối hợp năm 2018 các sở, ngành: Hội nông dân tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, Sở Khoa học và Công nghệ, Báo Quảng Ninh, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh; phối hợp với Sở Kế hoạch và đầu tư tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức Hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2018.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Trưởng Ban dân vận tỉnh ủy đánh giá cao những kết quả đạt được của các đơn vị trong 6 tháng đầu năm 2018. Các đơn vị trong Khối thi đua đã phát huy tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mỗi đơn vị; tập hợp, đoàn kết, bảo vệ quyền lợi cho đoàn viên, hội viên, thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tích cực vận động các tổ chức, cá nhân tham gia tất cả các phong trào nhân đạo, từ thiện, góp phần quan trọng vào việc thực hiện chính sách an sinh xã hội của tỉnh. Công tác thi đua khen thưởng có nhiều sáng tạo, đổi mới trong triển khai các phong trào của Trung ương, của tỉnh và của tổ chức cấp trên. Phát động được nhiều mô hình cụ thể, thiết thực hướng về cộng đồng tạo sự lan tỏa trong các cấp hội và hội viên.

Để triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà đề nghị các tổ chức Hội trong 6 tháng cuối năm 2018 cần tiếp tục đổi mới các hoạt động thi đua khen thưởng gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, triển khai nhiều phong trào thi đua yêu nước. Rà soát các nội dung, lĩnh vực các đơn vị đã đăng ký thi đau trong năm 2018 để tiếp tục chỉ đạo đạt kết quả cao, tránh chồng chéo hoạt động của các tổ chức hội.

Bùi Hoàng Nhân – Phó Ban Tổ chức, Phong trào HTX

Share