Hội nghị kết nối ngân hàng – hợp tác xã

Ngày 17/9, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Quảng Ninh, UBND TX Đông Triều và Liên minh HTX tỉnh phối hợp tổ chức Hội nghị kết nối ngân hàng – hợp tác xã. 

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị.

Dự hội nghị có đại diện 74 HTX, các tổ chức tín dụng hoạt động trên địa bàn TX Đông Triều. Tính đến 31/8/2019, Đông Triều có 11 HTX còn dư nợ ngân hàng, chiếm 18% số HTX có dư nợ trên địa bàn tỉnh với số tiền 10,5 tỷ đồng.

Theo đánh giá của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Quảng Ninh, tỷ trọng các HTX có dư nợ trên địa bàn TX Đông Triều cao hơn tỷ trọng bình quân chung của tỉnh, song vẫn còn rất hạn chế. Chỉ có 3/14 chi nhánh tổ chức tín dụng hoạt động trên địa bàn có HTX tiếp cận, đề nghị vay vốn và đã cung ứng được vốn tín dụng đến HTX.

Trong quá trình cho vay các HTX, tổ chức tín dụng vẫn còn gặp một số khó khăn do các nguyên nhân như: Nhiều HTX vẫn ở trong tình trạng yếu kém kéo dài; đội ngũ cán bộ quản lý, kỹ thuật, nghiệp vụ của HTX hiện còn thiếu, yếu; khó khăn trong xác định tính minh bạch và lành mạnh về tình hình tài chính của HTX…

Tại hội nghị, đại diện các HTX trên địa bàn TX Đông Triều đã đối thoại trực tiếp với đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Quảng Ninh, các tổ chức tín dụng trên địa bàn, phòng, ban có liên quan về các cơ chế, chính sách và thủ tục hỗ trợ vay vốn phát triển sản xuất, đặc biệt là chính sách ưu đãi về lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Với mục đích kết nối ngân hàng với các HTX, đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Quảng Ninh, các tổ chức tín dụng hoạt động trên địa bàn, phòng, ban có liên quan của TX Đông Triều đã giải thích và hướng dẫn các chính sách, thủ tục cho vay đối với các HTX nhằm cung ứng nguồn vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

baoquangninh.com.vn

Share