Hội nghị liên kết, tiêu thụ sản phẩm tại Cao Bằng

Ngày 06-07/6/2018, tại thành phố Cao Bằng,  Liên minh Hợp tác xã bảy tỉnh, thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Lào Cai, Quảng Ninh, Hà Giang, Cao Bằng và Lạng Sơn tổ chức Hội nghị Liên kết hợp tác bàn biện pháp phát triển, hỗ trợ các Hợp tác xã trục kinh tế và các tỉnh phí Bắc. Đồng chí Bùi Đình Ngoãn, Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Quảng Ninh có bài tham luận tại Hội nghị  với chủ đề “Nâng cao tầm, vị thế trong  liên kết, tiêu thụ sản phẩm Liên minh HTX 7 tỉnh thuộc khu vực hai hành lang một vành đai”

Quán triệt chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các tỉnh, thành phố trong việc triển khai thực hiện các Quyết định 98 ngày 11/7/2008 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt quy hoạch phát triển hành lang kinh tế Lạng Sơn-Hà Nội-Hải Phòng-Quảng Ninh; Quyết định 34 ngày 2/3/2009 của Thủ tướng chính phủ Phê duyệt quy hoạch phát triển vành đai kinh tế ven biển Vịnh Bắc bộ đến năm 2020; Quyết định 198 ngày 25/1/2014 của Thủ tướng chính phủ Phê duyệt quy hoạch Tổng thể phát triển kinh tế-xã hội vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ đến năm 2020 định hướng đến năm 2030. Liên minh 7 tỉnh thành phố đã chủ động tổ chức Hội nghị nhằm trao đổi kinh nghiệm hay, kết nối, tiêu thụ sản phẩm cho các Hợp tác xã. Với chủ đề của Hội nghị này, tôi xin tham gia một số kinh nghiệm của Liên minh tỉnh Quảng Ninh và đề xuất kiến nghị năm vấn đề nhằm nâng cao hơn nữa vai trò, vị thế của Liên minh các tỉnh đối với các Hợp tác xã trong Khối 7 tỉnh.

Quảng Ninh được xác định là 1 trong 3 cực tăng trưởng Khu vực phía Bắc, nằm trong tam giác kinh tế Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh, thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, Liên minh HTX tỉnh đã chủ động tham mưu đề xuất với tỉnh ban hành cơ chế chính sách, tạo hành lang pháp lý thúc đẩy phát triển kinh tế tập thế, đó là Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành chỉ thị số 15-CT/TU , về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; theo đó, Hội đồng nhân dân,  Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 8 nghị quyết, quyết định xây dựng và triển khai các mô hình HTX kiểu mới, HTX điển hình tiên tiến; xây dựng và phát triển các mô hình liên kết giữa doanh nghiệp với HTX và nông dân sản xuất theo chuỗi gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ sản phẩm thông qua hợp đồng kinh tế gắn với Chương trình mỗi xã phường một sản phẩm (OCOP)…

Nhờ có các chính sách của Tỉnh, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh hiện phát triển 467 HTX, riêng năm 2017 thành lập mới 105 HTX, góp phần cho phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, nhất là khu vực nông nghiệp, nông thôn, xóa đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm, ổn định an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Nhiều  HTX đã phát huy vai trò, lợi thế liên doanh liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, tham gia tích cực vào Chương trình mỗi xã Phường một sản phẩm OCOP giúp làm tăng giá trị hàng hóa, đem lại hiệu quả kinh tế cao cho các thành viên và HTX; liên hệ trực tiếp tới các bệnh viện, công ty, trường học, qua hệ thống chợ, cửa hàng, siêu thị, hợp đồng kinh tế, xuất khẩu, các hội chợ; hàng năm tổ chức 2 kỳ hội chợ OCOP Quảng Ninh; Hội chợ thương mại ASEAN – Trung Quốc, Hội chợ Quốc tế công nghiệp thực phẩm Việt Nam; Hội chợ nông sản HTX, Liên hiệp HTX và DN; Hội nghị kết nối cung cầu; Hội nghị chuyên đề theo ngành nghề, nhóm hàng; Hội nghị kết nối sản xuất với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp an toàn thực phẩm với các doanh nghiệp du lịch, tìm kiếm thị trường, mở rộng tiêu thụ, tiếp cận gần hơn với người tiêu dùng. Hình thức liên doanh, liên kết theo chuỗi giá trị sản phẩm hàng hóa của các HTX bao tiêu sản phẩm của nông dân, HTX ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm với Doanh nghiệp, HTX sản xuất hàng hóa xuất khẩu.

Có được kết quả trên, trướcc hết Liên minh HTX tỉnh phải chủ động tham mưu đề xuất với Tỉnh ủy, HĐND, UBND ban hành cơ chế chính sách tạo hành lang pháp lý thúc đẩy phát triển HTX. Các cấp, các ngành, cả hệ thống chính trị vào cuộc; Thường trực Liên minh chủ trì phối hợp với 9 sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh ký 9 Chương trình phối hợp với Hội Nông dân tỉnh, Ban Xây dựng Nông thôn mới, Ban Thi đua Khen- thưởng tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công thương, Sở Khoa học và Công nghệ, Báo Quảng Ninh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh; phân công trách nhiệm của từng cơ quan  trong công tác  phối hợp, hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, HTX theo hướng bền vững, tập trung phát triển các sản phẩm đặc trưng của từng địa phương gắn với chương trình Chương trình mỗi xã phường một sản phẩm.

Tập trung làm công tác truyền thông, ngoài việc ký chương trình phối hợi với các cơ quan thông tin đại chúng, tuyên truyền theo chuyên đề, chuyên mục tuần, tháng, quý, hỏi đáp pháp luật về HTX; chuyên mục Thành viên HTX hỏi, Liên minh trả lời những khó khăn vướng mắc trong quá trình thành lập HTX, trong quá trình sản xuất kinh doanh.

Thường trực Liên minh tỉnh phân công một Phó Chủ tịch cùng Ban Chính sách Phát triển HTX phối hợp với Ban Chỉ đạo phát triển HTX cấp huyện, trực tiếp đến 100% huyện, thị xã thành phố trong tỉnh mở 13 Hội nghị tại cơ sở, tuyên truyền đến 1650 cán bộ là Chủ tịch, Bí thư, trưởng các phòng, ban ngành, đoàn thể cấp xã, cấp huyện về Luật HTX 2012; các văn bản của Bộ, ngành Trung ương và 7 chính sách lớn của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về phát triển HTX đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Hàng năm, Liên minh HTX tỉnh tổ chức 15 lớp đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng cho 450 đối tượng là cán bộ quản lý HTX, Hội đồng quản trị, kế toán, Ban Kiểm soát HTX. Định kỳ phối hợp với các ngành chức năng tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tiếp xúc, tháo gỡ khó khăn cho các HTX trên địa bàn tỉnh.

Hàng năm mở Hội nghị tuyên dương, khen thưởng tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh cho 4 HTX, trong đó 2 HTX có thành tích trong lĩnh vực nông nghiệp, 2 HTX có thành ích trong lính vực phi nông nghiệp và tặng 30 bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc vì sự nghiệp phát triển HTX;  đồng thời phát hiện các điển hình tiên tiến, các mô hình HTX kiểu mới nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh.

Ngoài việc chủ động của Liên minh mỗi địa phương trong việc tham mưu với cấp ủy, chính quyền chỉ đạo sự nghiệp phát triển HTX tại địa phương. Chúng ta phải khẳng định việc tổ chức Hội nghị thường niên của Liên minh HTX 7 tỉnh là hướng đi đúng hướng, chủ động, sáng tạo, cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước về “Hai hành lang, một vành đai” được Việt Nam đưa ra tháng 5/2004,  các  quyết định 98, 34, 198 của Thủ tưởng Chính phủ, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển HTX cả về lượng và chất, góp phần quan trọng tăng trưởng kinh tế của từng địa phương, giữ vững an ninh, trật tự xã hội vùng núi, biên giới.

Qua các Hội nghị Liên minh 7 tỉnh, thực sự là cầu nối giữa Liên minh các tỉnh với HTX, tạo điều kiện, cơ hội để các HTX gặp gỡ, trao đổi, rút kinh nghiệm. Ví dụ một sản phẩm miến dong có tỉnh giá 70.000 đồng/kg, có tỉnh giá 140.000 đồng/kg, mẫu mã, bao bì khác nhau…chỉ thông qua trưng bày sản phẩm, hội nghị, hội thảo để từ đó Giám đốc các HTX có phương án SXKD mới nhằm đẩy mạnh tuyê truyề quảng bá, giới thiệu sản phẩm,  nâng cao chất lượng hàng hóa, hạ giá thành sản phẩm thì mới thâm nhập thị trường ngoài tỉnh và tham gia xuất khẩu.

Để đạt hiệu quả cao hơn nữa, là trung tâm cầu nối của các HTX, kết nối trên 4.000 HTX 7 tỉnh, thành phố trong Khối cùng phát triển bền vững, tôi xin đề xuất một số biện pháp sau:

Trước hết, nâng tầm Hội nghị 7 tỉnh thành trong Khối cả nội dung và hình thức, theo đó Hội nghị do UBND cấp tỉnh chỉ đạo, cơ quan Liên minh chủ trì nòng cốt, Hội nghị giữa năm bàn các chủ đề cho Hội nghị cuối năm  theo cơ chế luân phiên như hiện nay; chỉ có sự chỉ đạo của Tỉnh mới huy động quy mô, các cấp, các ngành, các HTX cùng vào cuộc.

Thứ hai, Liên minh một số tỉnh chưa có địa điểm trưng bày sảm phẩm cho các HTX tiếp tục đề nghị UBND tỉnh tạo điều kiện về đất đai trưng bày sản phẩm các các HTX của địa phương và giới thiệu sản phẩm của các tỉnh trong Khối; tại các Hội nghị mở rộng quy mô trưng bày sản phẩm không chỉ dừng ở Liên minh các tỉnh, mà phải huy động trên 4.000 HTX trong Khối tham gia, nhằm tạo điều kiện các HTX giao lưu học hỏi, giới thiệu sản phẩm…Ví dụ 4-5%/4.000 HTX tham gia hội nghị, quy mô trưng bày từ 160-200 HTX, không dừng ở 7 gian hàng của liên minh như hiện nay.

Thứ  ba, Ngoài việc trưng bày sản phẩm các tỉnh có sự tham gia của các HTX, Hội nghị tổ chức tọa đàm, hội thảo theo nhóm, lĩnh vực ngành nghề các HTX để các Giám đốc HTX trao đổi học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay, hiệu quả, khó khăn vướng mắc đưa ra các giải pháp thực hiện liên doanh, liên kết hợp tác các đơn vị HTX giữa các tỉnh, thành phố trong cụm; cùng nhau trao đổi, hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất kinh doanh, quảng bá tiêu thụ sản phẩm tại các thị trường trong và ngoài nước.

Thứ tư,  nếu Hội nghị chấp nhận đề xuất trên, sau Hội nghị này đề nghị Liên minh Cao Bằng báo cáo UBND tỉnh gửi thông điệp đến UBND các  tỉnh, nếu đồng tình thì có văn bản chỉ đạo Liên minh thực hiện, nếu triển khai kịp thì tổ chức vào cuối năm nay.

Cuối cùng, đề nghị Liên minh các tỉnh nâng cao chất lượng Cổng thông tin thành phần chia sẻ thông tin giữa Liên minh HTX các tỉnh, giữa các HTX thành viên các tỉnh, hướng phấn đấu tạo diều kiện thuận lợi nhất cho gần 4.000 HTX trong Khối có thể trao đổi thông tin với nhau nhằm xúc tiến thương mại, quảng bá thương hiệu sản phẩm, xây dựng thương hiệu nông sản, đẩy mạnh quản lý chất lượng sản phẩm, tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, để sản phẩm hàng hóa không chỉ vươn ra tỉnh ban mà co thể thâm nhập thị trường Trung quốc./.

 

Share