Hội nghị phổ biến pháp luật HTX và các văn bản hướng dẫn của Tỉnh trên địa bàn Thị xã Quảng Yên.

Thực hiện Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 31/8/2017 của UBND tỉnh Quảng Ninh về Phát triển HTX trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2017-2020.

Ngày 03/10/2017 Liên minh HTX tỉnh đã phối hợp với UBND Thị xã Quảng Yên triển khai Hội nghị cho trên 150 đại biểu là lãnh đạo các phòng ban, xã, phường, các HTX của 19 xã, phường trên địa bàn Thị xã. Đồng chí Bùi Đình Ngoãn – Phó Chủ tịch Liên Minh đã trực tiếp truyền đạt tới các đại biểu 11 văn bản pháp luật của Trung ương và của Tỉnh liên quan đến những cơ chế, chính sách Luật Hợp tác xã năm 2012; Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ; Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/05/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Quyết định số 2261/QĐ-TTg ngày 15/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị 15-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Nghị quyết số 45/2016/NQ-HĐND ngày 07/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh Kế hoạch số 31/KH-UBND của UBND Tỉnh…

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, có 5 ý kiến chất vấn kiến nghị của các đại biểu: Tăng cường tập huấn hướng dẫn chuyển đổi theo Luật với các HTX; Thủ tục, hồ sơ vay vốn Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã, vay vốn tín chấp, tài sản hình thành đất thuê lâu năm; Đề nghị xây dựng Ban chỉ đạo đổi mới phát triển kinh tế tập thể cấp phường, xã  để đẩy mạnh phong trào Hợp tác xã; Đề nghị Liên minh HTX Tỉnh tăng cường xuống cơ sở hơn nữa nhằm Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật cho hợp tác  xã ; HTX sản xuất kinh doanh Thành Lợi nêu khó khăn trong tiếp cận đất đai mở rộng sản xuất kinh doanh của HTX tại khu vực sông Khoai trong khi dự án treo kéo dài nhiều năm mong tỉnh quan tâm tới nguyện vọng của HTX. Đồng chí Bùi Đình Ngoãn – Phó chủ tịch Liên Minh đã tiếp thu giải đáp ý kiến của các Đại biểu; riêng ý kiến của HTX sản xuất kinh doanh Thành Lợi thuộc thẩm quyển của tỉnh, Liên minh sẽ báo các các ban nghành giải quyết./.

Ban CSPT HTX- Liên minh HTX Tỉnh

Share