Hội nghị tập huấn kỹ năng tham gia hội chợ, triển lãm, quảng bá sản phẩm, thương hiệu online.

Thực hiện chương trình phối hợp hoạt động năm 2019 giữa Liên minh HTX tỉnh và Liên hiệp các Hội Khoa học & Kỹ thuật tỉnh Quảng Ninh, ngày 14/5/2019 tại thành phố Hạ Long,  Liên hiệp các Hội Khoa học & Kỹ thuật và Liên minh Hợp tác xã tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn cho 150 giám đốc các HTX trên địa bàn tỉnh các kỹ năng tham gia hội chợ, triển lãm, quảng bá sản phẩm, thương hiệu online.

Dự và chỉ đạo Hội nghị về dự có đồng chí Đinh Quang Hải, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, đồng chí Bùi Đình Ngoãn, Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh;

Đồng chí Nguyễn Thành Nguyên, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học & Kỹ thuật tỉnh khai mạc hội nghị, Thạc sỹ Nguyễn Huyền Minh, Giảng viên Trường Đại học Ngoại thương đã thuyết trình những nội dung cơ bản các công cụ xúc tiến, hỗ trợ kinh doanh đối với HTX, hộ nông dân; công tác chuẩn bị các nội dung tham gia hội chợ triển lãm hiệu quả; các hoạt động cần triển khai tại hội chợ, triển lãm kết nối, khai thác sau hội chợ; triển lãm, cách trình bày gian hàng, sản phẩm và kế hoạch, kịch bản tham gia hội chợ, triển lãm đối với HTX, hộ nông dân; vai trò quan trọng của việc xây dựng thương hiệu, quảng bá sản phẩm trong môi trường cạnh tranh toàn cầu; xây dựng thương hiệu và quảng bá sản phẩm online đối với các HTX.

Ban CS PT HTX.

 

Share