Hội nghị ứng dụng CNTT vào sản xuất, kinh doanh và kết nối ngân hàng với HTX

Chiều 7/10, Liên minh HTX tỉnh tổ chức Hội nghị ứng dụng CNTT trong phát triển sản xuất, kinh doanh và kết nối ngân hàng – HTX, với sự tham dự của 200 HTX, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
1
Quang cảnh hội nghị.
Theo đánh giá của Liên minh HTX tỉnh, thời gian qua, các HTX đã và đang chú trọng đến việc ứng dụng thành tựu của KHCN vào chế biến sâu, hình thành chuỗi giá trị sản phẩm, khẳng định thương hiệu. Tuy nhiên, các HTX còn yếu trong ứng dụng công nghệ thông tin vào sản xuất, phát triển kinh doanh. Sự liên kết, hợp tác giữa các HTX và giữa HTX với doanh nghiệp, ngân hàng còn nhiều hạn chế.
2
Liên minh HTX tỉnh trao giấy chứng nhận cho 22 thành viên mới.
Tại hội nghị, Tập đoàn Bưu chính viễn thông, Ngân hàng Nhà nước đã giới thiệu các giải pháp về ứng dụng công nghệ thông tin trong phát triển sản xuất nông nghiệp; hướng dẫn cách thức kết nối HTX với ngân hàng, cổng thông tin phân hệ dành cho khách hàng vay, giúp các HTX, doanh nghiệp tiếp cận nhanh hơn các nguồn vốn vay của ngân hàng để phát triển sản xuất.
3
Liên minh HTX tỉnh ký kết chương trình hợp tác với Viễn thông Quảng Ninh

 
Nhân dịp này, Liên minh HTX tỉnh đã trao giấy chứng nhận cho 22 thành viên mới và ký kết chương trình hợp tác với Viễn thông Quảng Ninh.
baoquangninh.com.vn
Share