Hội thảo đánh giá hoạt động của HTX do hội nông dân bảo trợ, tư vấn thành lập

Chiều 29/10, tại TP Hạ Long, Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội thảo đánh giá hoạt động của HTX do hội nông dân bảo trợ, tư vấn trong giai đoạn đầu mới thành lập. Tham dự hội thảo có đại diện hơn 40 HTX trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh hội thảo
Quang cảnh hội thảo.

Đến thời điểm này, các cấp hội nông dân trên toàn tỉnh đã chỉ đạo, trực tiếp hướng dẫn, thành lập và bảo trợ hoạt động cho 85 HTX.

Hội nông dân các cấp đã tập trung triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất; chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tư vấn, hỗ trợ các hoạt động ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ mới vào sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, xây dựng thương hiệu hàng hóa cho nông sản; phát triển các ngành nghề, sản phẩm chủ lực của địa phương, tham gia Chương trình OCOP… Qua đó nhiều hộ nông dân đã thay đổi cách nghĩ, cách làm, tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất theo hướng chuyên canh tập trung, liên kết hợp tác sản xuất…

Các đại biểu thảo luận
Các đại biểu đưa ra nhiều ý kiến liên quan đến cơ chế, chính sách, hỗ trợ cho HTX hoạt động.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế nhất định, như: Một số HTX vẫn ở trong tình trạng yếu kém kéo dài; đội ngũ cán bộ quản lý, kỹ thuật, nghiệp vụ của HTX hiện còn thiếu, yếu; khó khăn trong xác định tính minh bạch và lành mạnh về tình hình tài chính của HTX…

Tại hội thảo, đại diện các HTX đã đưa ra nhiều ý kiến về cơ chế, chính sách, hỗ trợ vốn cho HTX, những khó khăn, vướng mắc của HTX trong quá trình tiếp cận về vốn, giống, kỹ thuật cây trồng, vật nuôi… đặc biệt là các chính sách ưu đãi về lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông thôn.

baoquangninh.com.vn

Share