Hợp tác xã sẽ được vay tối đa 1 tỷ đồng

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1071/QĐ-UBND  ngày 10/4/2017 về cho vay từ nguồn vốn tín dụng hỗ trợ phát triển HTX trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Quyết định này đã nâng mức vay tối đa đối với hợp tác xã (HTX), Liên hiệp HTX từ 500 triệu đồng lên 1 tỷ đồng và mở rộng đối tượng vay cho hộ gia đình là thành viên của HTX.

Với việc nâng mức vay 1 tỷ đồng sẽ là cơ hội cho các hộ thành viên, HTX, Liên hiệp HTX có nguồn vốn đầu tư phát triển sản xuất hiệu quả (Ảnh: Chi nhánh Ngân hàng Chính sách- Xã hội huyện Bình Liêu làm thủ tục giải ngân vốn vay cho các hộ thành viên HTX tại xã Đồng Tâm)
Chi nhánh Ngân hàng CSXH huyện Bình Liêu làm thủ tục giải ngân vốn vay cho các hộ thành viên HTX tại xã Đồng Tâm)

Quyết định này chỉ rõ, đối tượng vay vốn gồm HTX, Liên hiệp HTX thuộc thành viên Liên minh HTX tỉnh;  hộ gia đình là thành viên HTX vay để góp vốn đầu tư vào dự án sản xuất kinh doanh của HTX, Liên hiệp HTX. Đối với HTX, Liên hiệp HTX được vay tối đa 1 tỷ đồng/trên một dự án và vay không quá 80% tổng mức đầu tư của dự án.  Đối với hộ gia đình vay tối đa 100 triệu đồng để góp vốn vào dự án của HTX, Liên hiệp HTX.  Đây là vốn hỗ trợ phát triển HTX được trích từ nguồn ngân sách tỉnh.

Thời hạn vay gồm 2 mức: Vay ngắn hạn tối đa 12 tháng và vay trung hạn tối đa 60 tháng, với lãi suất 0,55%/tháng  (6,6%/năm). Các  HTX, Liên hiệp HTX phải  xây dựng dự án, lập hồ sơ vay vốn theo quy định;  hộ gia đình vay vốn để góp vốn thực hiện dự án phải có đơn tham gia dự án gửi HTX; sau đó HTX lập danh sách hộ vay có kèm theo dự án gửi ngân hàng nơi cho vay.  Chi nhánh  Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh và Liên minh HTX tỉnh cùng thẩm định duyệt dự án. Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội sẽ quyết định cho vay.

Quyết định này thay cho Quyết định số 3121/QĐ-UBND ngày 26/11/2012 của UBND tỉnh về ban hành trình tự thủ tục vay nguồn vốn tín dụng hỗ trợ phát triển HTX, Liên hiệp HTX với mức vay tối đa 500 triệu đồng.

Với mức vay 1 tỷ đồng, đây sẽ là cơ hội cho các HTX, Liên hiệp HTX trên địa bàn tỉnh có nguồn vốn đủ mạnh để đầu tư vào hoạt động sản xuất kinh mang hiệu quả.

baoquangninh.com.vn

Share