Huyện Cô Tô: Tổ chức Hội nghị tuyên truyền chính sách, pháp luật về phát triển kinh tế tập thể, Hợp tác xã năm 2019

Ngày 15/3, Ban Chỉ đạo đổi mới phát triển kinh tế huyện Cô Tô tổ chức hội nghị tuyên truyền chính sách, pháp luật về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã (HTX) năm 2019. Dự và phát biểu chỉ đạo có đồng chí Nguyễn Việt Hùng – Phó Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Bùi Đình Ngoãn – Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh.

Đ/c Nguyễn Việt Hùng – Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Việt Hùng – Phó Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: HTX là hình thức tổ chức kinh tế, có sức lan tỏa, giải quyết vấn đề an sinh xã hội, giải quyết việc làm, tăng thu nhập, góp phần ổn định chính trị xã hội, tạo sự công bằng, phát huy dân chủ. Hiện nay, trên địa bàn huyện có 10 HTX, với 95 thành viên. Để phát huy hiệu lực, hiệu quả của các HTX, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị các cấp chính quyền, các địa phương và các cơ quan liên quan, các HTX thực hiện một số nhiệm vụ: Đổi mới nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng, tiềm năng của kinh tế tập thể và HTX; nhận thức của cấp ủy Đảng, chính quyền về trách nhiệm đối với tổ chức, phổ biến luật HTX, đưa chính sách đi vào thực chất. Xác định HTX và các loại hình kinh tế tập thể, hợp tác hoạt động theo các nguyên tắc như hợp tác tự nguyện, dân chủ, bình đẳng, công khai, tự chủ, tự chịu trách nhiệm và cùng có lợi hợp tác và phát triển cộng đồng. Thường xuyên cập nhật đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của huyện về phát triển kinh tế tập thể. Làm tốt công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức, đẩy mạnh phát triển HTX trong giai đoạn mới; công tác tuyên truyền phải chú trọng và thường xuyên hơn.

Đ/c Bùi Đình Ngoãn – Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Quảng Ninh  nhấn mạnh: Vai trò tuyên truyền của HTX là rất quan trọng

Tại hội nghị tập huấn, đồng chí Bùi Đình Ngoãn – Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh đã triển khai một số nội dung liên quan đến sự phát triển của HTX thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và vai trò của HTX: Tư tưởng Hồ Chí Minh về HTX; sự phát triển của HTX ở Việt Nam; kinh tế hợp tác và HTX; vai trò HTX đối với an sinh xã hội; xu hướng phát triển HTX Việt Nam; Luật HTX năm 2012.

Các đại biểu dự hội nghị tuyên truyền

Theo đó, bản chất HTX là tổ chức kinh tế – xã hội (không coi là tổ chức kinh tế tập thể thuần túy); nhằm đáp ứng nhu cầu kinh tế – văn hóa – xã hội của xã viên. Phát triển HTX là yêu cầu khách quan của sự phát triển của xã hội. Phát triển HTX đòi hỏi sự trợ giúp của Nhà nước. HTX đáp ứng nhu cầu hàng hóa, dịch vụ cho xã viên, tạo công ăn việc lam cho người lao động. HTX là công cụ quan trọng đảm bảo an sinh xã hội và phát triển cộng đồng. HTX thúc đẩy phát triển kinh tế hộ gia đình thông qua các lợi ích do HTX đem lại. HTX đảm bảo nguyên tắc tự nguyện, tự chủ, dân chủ, công bằng, minh bạch trong tổ chức hoạt động.

Tin tưởng rằng, bằng sự nỗ lực vươn lên của cán bộ, xã viên HTX, với sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ của Đảng, Nhà nước, nhất định kinh tế HTX của huyện Cô Tô sẽ tiếp tục phát triển, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thành công các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ V đề ra.

Nguyễn Thu -Trung tâm TT&VH huyện Cô Tô

Share