Huyện Đầm Hà: Tổ chức Hội nghị tuyên truyền pháp luật Hợp tác xã

Ngày 7/6, tại huyện Đầm Hà, Ban Chỉ đạo đổi mới Phát triển kinh tế tập thể huyện Đầm Hà phối hợp với Liên minh Hợp tác xã tổ chức Hội nghị tuyên truyền pháp luật, các chính sách của Tỉnh về pháp luật Hợp tác xã cho 80 cán bộ cấp xã, các phòng ban, tổ chức đoàn thể của Huyện.

Đồng chí Phạm Văn Kha, Phó Chủ tịch UBND huyện khai mạc Hội nghị nêu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của kinh tế tập thể, hợp tác xã, đồng thời yêu cầu các xã, các đoàn thể của Huyện, theo chức năng nhiệm vụ phải tuyên truyền đến đoàn viên, hội viên, đến người dân hiểu rõ chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các chính sách của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh.

Ảnh Đ/c Phạm Văn Kha, Phó Chủ tịch UBND huyện khai mạc Hội nghị

Đồng chí Bùi Đình Ngoãn, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh giới thiệu những nội dung quan trọng cơ bản về tư tưởng, lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với hợp tác xã: “nhóm lại thành giàu, chia nhau thành khó”; “Một cây làm chẳng nên non, nhiều cây nhóm lại thành hòn núi cao”. Nếu chúng ta đứng riêng ra thì sức nhỏ, mà làm không nên việc; “Mỗi người mang 1 cái cột riêng rẽ thì không thành túp lều được; nhưng nhóm những cột, vật liệu lại  thì thành cái nhà khang trang, rộng rãi ở chung nhau”  đó là Hợp tác xã. “Mỗi người tự nấu 1 nồi cơm riêng thì phải cần 10 cái nồi, bếp, củi thức ăn, công sức, thời gian…tốn công sức, thời gian, kém phần vui vẻ”. Hợp tác xã là “góp gạo thổi cơm chung” . Lời dạy của Bác là kim chỉ nam cho sự nghiệp phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trong mọi giai đoạn phát triển của đất nước.

Đồng chí Phó Chủ tịch Liên minh cũng giới thiệu xu thế phát triển hợp tác xã là yêu cầu khách quan, chính vì vậy ngay sau khi đất nước bước vảo công cuộc đổi mới 1986, năm 1988 Đảng, Nhà nước ta đã chỉ đạo Liên minh Hợp tác xã Việt Nam gia nhập Liên minh HTX Thế giới, một tổ chức lớn của Liên hiệp quốc có trên 1 tỷ Thành viên với Tuyên ngôn”Một người vì mọi người và mọi người vì một người”. Theo đó Luật Hợp tác xã 2012 hội  nhập, tiếp cận  đầy đủ các tiêu chí theo tuyên ngôn của Liên minh HTX Thế giới.

Ảnh Đ/c Bùi Đình Ngoãn, Phó Chủ tịch LMHTX tỉnh báo cáo tại Hội nghị

Liên hệ tình hình của Tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch báo cáo, giới thiệu 15 văn  bản của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ngành liên quan, đặc biệt là Chỉ thị 15 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

Văn phòng-Liên minh HTX Tỉnh.

Share