Sơ kết thi hành Luật HTX năm 2012 vùng Đông Bắc Bộ

Sáng 8/6, tại TP Hạ Long, Liên minh HTX Việt Nam tổ chức hội nghị sơ kết thi hành Luật HTX năm 2012 tại vùng Đông Bắc Bộ.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam phát biểu tại hội nghị.

Luật HTX năm 2012 được Quốc hội thông qua ngày 20/11/2012, có hiệu lực từ ngày 01/7/2013. Sau hơn  3 năm thực thi, tại các tỉnh vùng  Đông Bắc Bộ có tổng số 2.866 HTX, hoạt động đa lĩnh vực ngành nghề. Trong đó, đối với lĩnh vực nông, lâm, thủy sản có 1.262 HTX (chiếm 44% tổng số HTX); các HTX phi nông nghiệp có tổng số 1.604 HTX (chiếm 56% tổng số HTX). Khi tiến hành chuyển đổi Luật HTX năm 2012, cơ cấu vốn, điều lệ hoạt động của các HTX này đã thay đổi để mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, nhằm tăng cường hiệu quả kinh doanh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận đánh giá tồn tại và hạn chế trong quá trình chuyển đổi Luật HTX năm 2012, như: Chuyển đổi chưa đúng với bản chất của Luật HTX kiểu mới; còn mang nặng tính hình thức; HTX lúng túng thực hiện liên kết sản xuất tạo ra sản phẩm chất lượng; thiếu thu hút nguồn nhân lực có trình độ cho HTX; các cấp ngành ít quan tâm cho kinh tế HTX…

Trên cơ sở đó, các đại biểu đưa ra một số giải pháp về cơ chế chính sách khuyến khích hỗ trợ vốn, quỹ đất, khoa học công nghệ, nhân lực, thu hút đầu tư để thúc đẩy HTX phát triển theo đúng tinh thần của Luật HTX năm 2012.

baoquangninh.com.vn

Share