Kính gửi: Các hợp tác xã, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Thực hiện Điều lệ Liên minh Hợp tác xã Tỉnh được Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh phê duyệt tại Quyết định số 4010/QĐ-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2016.

Liên minh Hợp tác xã Tỉnh đã thành lập website: http://www.lienminhhoptacxaquangninh.com.vn nhằm hỗ trợ quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm của các hợp tác xã, các doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh; Đến nay website của Liên minh đã trở thành địa chỉ thu hút được sự quan tâm của nhiều hợp tác xã, doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh. Nhằm nâng cao chất lượng quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm của các hợp tác xã, các doanh nghiệp, Liên minh Hợp tác xã Tỉnh hỗ trợ dịch vụ đặt Banner (miễn phí) quảng cáo trên website tại địa chỉ trên.

– Vị trí hiển thị:

+ Bên phải; phía dưới website.

– Điều kiện áp dụng:

+ Các hợp tác xã, các doanh nghiệp đã có website; logo của hợp tác xã, doanh nghiệp đã được cấp chứng nhận bảo hộ độc quyền.

+ Các hợp tác xã, các doanh nghiệp chưa có các điều kiện trên, liên hệ: đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Ban Chính sách Phát triển Hợp tác xã, DĐ: 0164.6155.246 để được tư vấn, hỗ trợ.

Đề nghị các hợp tác xã, các doanh nghiệp quan tâm!

Share